Tworzenie programów rozwojowych i systemu szkoleń

Celem strategicznym projektów rozwojowych jest budowanie świadomości pracowników oraz kompetencji. Podstawą do budowania koncepcji naszej pracy podczas warsztatów, jest model „TRÓJKĄTA KOMPETENCJI” dotyczący rozwoju wiedzy, treningu umiejętności oraz zmiany postaw i wzrostu świadomości dotyczącej swojej roli w organizacji, zakresu odpowiedzialności i wpływu na osiągane wyniki poprzez realizowanie funkcji i zadań zarządczych.

Co zyskujesz?

  • wypracowanie kompletnego program rozwojowy dla pracowników,
  • przekazanie wiedzy nt.: jak budować skupiony na wyniku, synergiczny i odpowiedzialny zespół,
  • wzrost świadomości wpływu otwartej komunikacji na budowanie zespołu i osiągane przez niego wyniki,
  • poznanie zasad i rozwój umiejętności zarządzania konfliktem,
  • rozwój umiejętności dotyczącej analizy i rozwiązywania konfliktów oraz problemów w oparciu o nowoczesne narzędzia,
  • rozwój umiejętności zarządzania procesami – planowanie i organizowanie pracy własnej i zespołu.