Tworzenie ścieżki rozwoju pracowników

Czy wiesz, że pracownicy często odchodzą z firmy nie ze względu na wysokość zarobków, lecz ze względu na brak możliwości rozwoju zawodowego? Szukanie na ich miejsce nowych ludzi pochłania czas i pieniądze. Odpowiedzią na te problemy mogą być ścieżki pracowniczych karier.

Ścieżka kariery to jeden z elementów planowania kadr – logiczna i spójna sekwencja kolejnych stanowisk w danej firmie, które pracownik może objąć, pod warunkiem spełnienia określonych wymagań pracodawcy. Celem budowania takich ścieżek jest z jednej strony osiągnięcie osobistych celów i realizacja ambicji pracowników, natomiast z drugiej – spełnienie oczekiwań kadry zarządzającej.

Korzyści dla organizacji

  • dobrze wykwalifikowanych i zaangażowanych w pracę pracowników, często mniejszym kosztem, niż pozyskanie takiej kadry z rynku,
  • wsparcie pracowników w pozyskiwaniu nowych umiejętności i poszerzaniu wiedzy oraz doświadczenia.