Behavior change

Uważasz, że w firmie produkcyjnej wypadki wpisane są w firmową rzeczywistość? Pracujesz w organizacji wdrażającej skomplikowane procedury safety, które jednak nie przynoszą większych rezultatów?

Wiemy, jak przekonać pracowników, by czuli, że w BHP chodzi o ich życie i by czuli, że bezpieczeństwo w firmie to także ich odpowiedzialność! Projekt BEHAVIOR CHANGE pozwala wykształcić postawę nastawioną na świadome reagowanie na sprawy bezpieczeństwa.

Dlaczego warto wybrać nasz program?

 • Absolutna innowacja, zakłada systemowe podejście do spraw bezpieczeństwa, nie tylko poprzez nacisk, ale wewnętrzną motywację do zmiany postaw u szeregowych pracowników.
 • Kompleksowość: obejmuje całą organizację, a nie tylko wąskie grono specjalistów BHP.
 • Nie przewracamy zasad BHP do góry nogami, szanujemy wewnętrzne procedury a dotychczasowych specjalistów BHP zapraszamy do współpracy, nobilitujemy ich jako wewnętrznych ekspertów wyjaśniających wewnętrzne problemy z zakresu bezpieczeństwa.
 • Ożywione BHP jako obszar o ludzkim wymiarze twarzy.
 • Spotykamy się na warsztatach, ale też wspieramy ludzi w miejscach pracy!
 • Połączenie dwóch eksperckich doświadczeń: umiejętności oddziaływania na ludzi i reagowania z ekspercką wiedzą o BHP.

Gdzie warto przeprowadzić BEHAVIOR CHANGE?

 • W firmach produkcyjnych, kurierskich, logistycznych, magazynowych, sieciach handlowych
 • W firmach, które mają wdrożone elementy BHP w miejscach pracy.
 • W firmach, które mają zaawansowane procesy i procedury związane z wdrażaniem zasad BHP, dla których oddolna zmiana postaw u pracowników nie jest jeszcze procesem uwewnętrznionym.
 • W firmach, w których pracownicy nie mają nawyku traktowania bezpieczeństwa jako sprawy naturalnej, powszechnej i o nadrzędnej wartości.
 • Wśród pracowników firm produkcyjnych, dla ich szefów i klientów (np. dostawcy realizujący usługi na terenie zakładu).

Co zyskuje firma?

 • Zmniejszenie liczby zachowań niebezpiecznych.
 • Zwiększenie wiary, zaangażowania, odpowiedzialności i kreatywności NAWIGATORÓW projektu w działania wspierające politykę bezpieczeństwa w zakładzie.
 • Zbudowanie dobrego wizerunku NAWIGATORA: dobre relacje z pracownikami, duże zasoby informacji, częste informacje zwrotne bez zakłóceń w bieżącej pracy na produkcji.
 • Otwartą postawę pracowników na przyjmowanie informacji zwrotnych nt. własnej pracy i przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 • Poprawę komunikacji oraz poczucie wpływu na zmiany zachodzące w zakładzie.
 • Zaangażowanie pozostałych pracowników w realizację celów firmy związanych z bezpieczeństwem.
 • Wypracowane oddolnie i zgłaszane konkretne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo.