Behavior change

Uważasz, że w firmie produkcyjnej wypadki wpisane są w firmową rzeczywistość? Pracujesz w organizacji wdrażającej skomplikowane procedury safety, które jednak nie przynoszą większych rezultatów?

Wiemy, jak przekonać pracowników, by czuli, że w BHP chodzi o ich życie i by czuli, że bezpieczeństwo w firmie to także ich odpowiedzialność! Projekt BEHAVIOR CHANGE pozwala wykształcić postawę nastawioną na świadome reagowanie na sprawy bezpieczeństwa.

Dlaczego warto wybrać nasz program?

 • Absolutna innowacja, zakłada systemowe podejście do spraw bezpieczeństwa, nie tylko poprzez nacisk, ale wewnętrzną motywację do zmiany postaw u szeregowych pracowników.
 • Kompleksowość: obejmuje całą organizację, a nie tylko wąskie grono specjalistów BHP.
 • Nie przewracamy zasad BHP do góry nogami, szanujemy wewnętrzne procedury a dotychczasowych specjalistów BHP zapraszamy do współpracy, nobilitujemy ich jako wewnętrznych ekspertów wyjaśniających wewnętrzne problemy z zakresu bezpieczeństwa.
 • Ożywione BHP jako obszar o ludzkim wymiarze twarzy.
 • Spotykamy się na warsztatach, ale też wspieramy ludzi w miejscach pracy!
 • Połączenie dwóch eksperckich doświadczeń: umiejętności oddziaływania na ludzi i reagowania z ekspercką wiedzą o BHP.

Gdzie warto przeprowadzić BEHAVIOR CHANGE?

 • W firmach produkcyjnych, kurierskich, logistycznych, magazynowych, sieciach handlowych
 • W firmach, które mają wdrożone elementy BHP w miejscach pracy.
 • W firmach, które mają zaawansowane procesy i procedury związane z wdrażaniem zasad BHP, dla których oddolna zmiana postaw u pracowników nie jest jeszcze procesem uwewnętrznionym.
 • W firmach, w których pracownicy nie mają nawyku traktowania bezpieczeństwa jako sprawy naturalnej, powszechnej i o nadrzędnej wartości.
 • Wśród pracowników firm produkcyjnych, dla ich szefów i klientów (np. dostawcy realizujący usługi na terenie zakładu).

Co zyskuje firma?

 • Zmniejszenie liczby zachowań niebezpiecznych.
 • Zwiększenie wiary, zaangażowania, odpowiedzialności i kreatywności NAWIGATORÓW projektu w działania wspierające politykę bezpieczeństwa w zakładzie.
 • Zbudowanie dobrego wizerunku NAWIGATORA: dobre relacje z pracownikami, duże zasoby informacji, częste informacje zwrotne bez zakłóceń w bieżącej pracy na produkcji.
 • Otwartą postawę pracowników na przyjmowanie informacji zwrotnych nt. własnej pracy i przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 • Poprawę komunikacji oraz poczucie wpływu na zmiany zachodzące w zakładzie.
 • Zaangażowanie pozostałych pracowników w realizację celów firmy związanych z bezpieczeństwem.
 • Wypracowane oddolnie i zgłaszane konkretne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo.
projekty rozwojowe

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox