Budowanie strategii firmy

Oferta szkoleń Integra Consulting Poland z zakresu strategii rozwoju firmy

Strategia działania firmy – zarządzanie przez cele

Zarządzanie przez cele to skuteczna technika zarządzania, która jest efektywnym narzędziem podczas budowania strategii firmy. Management by Objectives polega na takim wyznaczeniu celów biznesowych menedżerom, aby te były ze sobą wzajemnie skorelowane.

Wdrożenie kluczowych wartości – strategia firmy 

W procesie budowania strategii przedsiębiorstwa ogromne znaczenie mają wartości w organizacji. Ten obszar często jest zbywany do opisu i przedstawienia ich pracownikom i Klientom. To jednak za mało. Szkolenie z wdrożenia kluczowych wartości w organizacji pokazuje, jak ten ważny element strategii firmy przekazać w najbardziej praktyczny i użyteczny sposób. 

Wartości są ważnym elementem kultury organizacyjnej i strategii działania firmy. Aby naturalnie wprowadzić i konsekwentnie wzmacniać je – potrzeba zaangażowania kadry kierowniczej wszystkich szczebli przedsiębiorstwa. Nasza koncepcja szkoleń z tego zakresu zakłada wybór „ambasadorów wartości” – osób, które reprezentują firmę, uosabiają jej wartości. 

Strategia rozwoju firmy – optymalizacja i rozumienie procesów

Szkolenie z optymalizacji i rozumienia najważniejszych procesów w firmie ma na celu przede wszystkim kształtowanie świadomości biznesowej w kontekście rozumienia strategii działania firmy, ustalania priorytetów dla zadań, decyzyjności etc. 

Współczesna sytuacja rynkowa nie pozwala na budowanie jednej, nienaruszalnej strategii rozwoju firmy. Dynamiczne zmiany każą patrzeć na nią w szerszej perspektywie czasowej, a w razie potrzeby szybko adaptować i modyfikować procesy.

Szkolenia z budowania strategii firmy

Budowanie strategii firmy jest najważniejszą rzeczą, która firma powinna wdrożyć przed rozpoczęciem działania, a także regularnie analizować, poprawiać, zmieniać i dostosowywać do aktualnych warunków rynkowych. Chociaż świadomość istoty budowania strategii rośnie, wciąż wiele firm nie do końca wie, na czym polega tworzenie strategii rozwoju firmy. Nasze szkolenia z budowania strategii dają kompleksową dawkę wiedzy i praktycznych umiejętności z takich zakresów jak zarządzanie i planowanie strategiczne, zarządzanie przez cele (Management by Objectives), wdrożenie kluczowych wartości w organizacji, optymalizacja i rozumienie najważniejszych procesów w firmie.

Budowanie strategii – zarządzanie i planowanie

Zarządzanie i planowanie strategiczne są kluczową kompetencją w ramach budowania strategii firmy. Biorąc pod uwagę to, że kadra menedżerska ma ważne znaczenie w procesie budowania strategii firmy uczymy jej szeregu technik i praktycznych rozwiązań dla partycypacyjnego i nowoczesnego zarządzania. Nasze szkolenie z budowania strategii – zarządzania i planowania strategicznego ma na celu przede wszystkim długotrwałą poprawę efektywności. 

 

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox