Efektywność osobista

Zdalne szkolenie z efektywności osobistej

Głównym celem szkoleń z efektywności osobistej jest wzrost własnej efektywności poprzez rozwój umiejętności planowania i organizowania własnej pracy. Ponadto szkolenie efektywności osobistej to dla uczestników:

  • Poznanie mechanizmów, zasad i narzędzi związanych z efektywnym planowaniem i organizowaniem czasu.
  • Poznanie sposobów ustalania i wyznaczania priorytetów.
  • Diagnoza pożeraczy czasu i opracowanie indywidualnych sposobów przeciwdziałania im.
  • Wzmocnienie postawy proaktywnej i zrozumienie jej wpływu na własną efektywność.
  • Wzrost świadomości własnych zasobów: wartości, przekonań, mocnych stron i ograniczeń na efektywne planowanie i organizowanie czasu.

Szkolenie z efektywności osobistej – nawyki skutecznego działania

Stephen Covey, autor bestsellerowej książki 7 nawyków skutecznego działania powiedział ważne zdanie, które przyświeca naszym szkoleniom z efektywności osobistej: Nie jestem wytworem okoliczności, jestem konsekwencją moich decyzji.

Jego koncepcja osiągania wysokiej efektywności opiera się właśnie na zmianie nawyków i budowaniu proaktywności, czyli w rozumieniu Covey’a, dojrzałej odpowiedzialnej postawy wolności i współzależności, czyli dbania o siebie i innych.  

Nasze szkolenia z efektywności osobistej staramy się dopasowywać do potrzeb zespołów i organizacji. Zawsze więc dajemy czas na refleksje, notatki – tak, aby każdy uczestnik szkolenia z efektywności osobistej mógł przyjrzeć się swoim nawykom, obdarzyć autorefleksją potrzebę swoich zmian i stworzyć dla siebie plan działania dla wzmacniania efektywnej pracy zespołu.

Chcemy, aby uczestnicy szkolenia z efektywności osobistej spojrzeli na swoje dotychczasowe nawyki i w oparciu o  wybrane metody szkoleniowe, mieli okazję obdarzyć refleksją te zachowania, które przynoszą im najwyższą efektywność i te, które ją obniżają.  Wybrane metody – przede wszystkim ćwiczenia i gry symulacyjne –  pozwolą świadomie przyjrzeć się swoim zachowaniom i osiąganym w związku z tym przez zespól wynikom. 

Wyciągnięte wnioski będziemy przekładali na konkretne plany działań. 

 

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox