Dla zarządu

Poznaj bliżej nasze szkolenia dla zarządu spółki

Poznaj bliższej nasze szkolenia dla członków zarządu, prezesów i pracowników biura zarządu:


test

test

test

test

test

test

test

test

test

test

abc

Szkolenia dla członków zarządu

Szkolenia dla członków zarządu, prezesów i pracowników biura zarządu służą poszerzaniu kompetencji miękkich i twardych, które realnie przyczyniają się do rozwoju całej firmy. Nasze szkolenia dla zarządu realizowane są przez najbardziej doświadczonych trenerów biznesu, których praktyczna wiedza i umiejętności interpersonalne pozwalają indywidualnie dopasować zakres szkolenia.

Szkolenia dla członków zarządu – Rynek Celów

Znajomość metody zarządzania Rynku Celów jest niezwykle ważna w pracy osób decyzyjnych firmy. Szkolenie dla członków zarządu wdrażające tę metodę nie tylko podnosi wyniki pracy firmy, ale także znacznie podnosi wartość przedsiębiorstwa. To szkolenie dla zarządu spółki oraz menedżerów, którego głównym zadaniem jest wsparcie generowania nowych, ambitnych celów operacyjnych, które wspierają strategię firmy.

Team Impulse – szkolenie dla zarządu spółki

Team Impulse jest autorskim szkoleniem dla członków zarządu. Jego efektem jest uaktywnienie i rozwój pracowników wyższego szczebla, których zaangażowanie jest motorem napędowym całej firmy. Efektem tego szkolenia dla członków zarządu jest zbudowanie zgranego, znającego wspólny cel zespołu oraz rozwój kompetencji leadership w firmie.

Zarządzanie i planowanie strategiczne – szkolenie dla zarządu

Planowanie strategiczne i operacyjne jest jednym z najważniejszych zadań kadry menedżerskiej oraz zarządu. Celem tego szkolenia dla pracowników biura zarządu jest poprawa efektywności pracy całej organizacji, ulepszenie jakości komunikacji między kadrą menedżerską a zarządem oraz poprawa wyników firmy, dzięki lepszemu planowaniu i ustalaniu priorytetowych celów.

Zarządzanie przez cele – szkolenia dla zarządu spółki

To szkolenie dla członków zarządu, które uczy w praktyce prostej i niezwykle skutecznej techniki zarządzania przez cele. Warsztatowy charakter szkolenia dla zarządu sprawia, że uczestnicy mają szereg okazji, by potrenować najbardziej uniwersalne i użyteczne narzędzia zarządzania.

Szkolenia dla prezesów zarządu – wdrożenie kluczowych wartości w organizacji

Tak naprawdę niewielu pracowników jest świadomych tego, jakie wartości reprezentuje ich firma. Badania pokazują, że właśnie poprzez wartości najlepiej budować zaangażowane zespoły i wzmacniać więź pracowników z firmą. To praktyczne szkolenie dla członków zarządu uczy proaktywnego nastawienia do identyfikowania się z wartościami organizacji, ale także uświadamia znaczenie roli tego ważnego elementu kultury organizacyjnej i pomaga wyłonić naturalnych ambasadorów wartości.

Optymalizacja i rozumienie najważniejszych procesów w firmie – szkolenie dla członków zarządu 

Celem tego szkolenia dla pracowników biura zarządu jest wzmocnienie świadomości biznesowej w kontekście radzenia sobie ze zmianą, niepewnością, czy ustalaniem priorytetów. Efektem tego szkolenia dla członków zarządu jest również umiejętność szybszej adaptacji do zmian.

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox