Zespoły międzykulturowe

Zdalne szkolenia z zarządzania zespołem międzykulturowym


Szkolenie z zarządzania wielokulturowością w organizacji

Zarządzanie różnorodnością kulturową oraz zespołami międzykulturowymi jest zadaniem trudnym, jednak niezwykle ważnym dla dzisiejszego, globalnego biznesu. 

Główny celem szkolenia z zarządzania wielokulturowością w organizacji jest podniesienie efektywności współpracy w środowisku międzynarodowym. Ponadto uczestnik naszych szkoleń z zarządzania międzykulturowego:

  • Uświadomi sobie istnienie różnic międzykulturowych w kontekście współpracy biznesowej pomiędzy partnerami z Polski i innych państw.
  • Pozna sposoby przełamywania barier międzykulturowych.
  • Pozna narzędzia do analizy i porównywania Polski i innych państw pod względem różnic międzykulturowych w kontekście prowadzenia negocjacji.

Przyjmuje się że, aby prowadzić skuteczną współpracę w środowisku międzynarodowym, należy posiadać szereg kompetencji, które ułatwiają oraz podnoszę efektywność tychże. Jakie to kompetencje?

Zarządzanie międzykulturowe – kluczowe kompetencje

Kompetencje niezbędne do współpracy w środowisku wielokulturowym, które wzmacniamy podczas szkoleń z zarządzania różnorodnością kulturową to:

  • kompetencje międzykulturowe – inteligencja międzykulturowa – Idea Mindful International Manager – świadomy manager świata, który jest świadomy swoich własnych wartości, które są pod wpływem kraju i kultury, w jakiej się wychował, jak również jest  to osoba świadoma wartości i kultury osób, z którymi się komunikuje z innych państw i obszarów kulturowych.
  • kompetencje interpersonalne – (aktywne słuchanie, budowanie zaufania, przekonywanie do swoich racji, itp.)
  • kompetencje językowe, niezbędne do prowadzenia komunikacji w środowisku międzynarodowym. Strategie językowe, używane w symulowanych sytuacjach, gotowe wyrażenia językowe, najczęściej pojawiające się podczas trenowanej sytuacji, gramatyka języka angielskiego na potrzeby danej trenowanej sytuacji.

Czego uczymy podczas szkoleń z zarządzania wielokulturowością w organizacji?

Ofertę naszych szkoleń z zarządzania różnorodnością kulturową każdorazowo dopasowujemy do potrzeb danej organizacji i zespołu. Programy szkoleń z zarządzania międzykulturowego opieramy na najlepszych, sprawdzonych praktykach. Czego można dowiedzieć się podczas tego typu szkoleń?

Podczas szkoleń uczestnicy m.in. poznają różnego rodzaju kulturowe modele zarządzania i praktyczne narzędzia do porównywania różnic kulturowych. Ważnym aspektem naszych programów jest także wzmacniania podstawowej umiejętności biznesowej, jaką jest budowanie relacji i zaufania w środowisku międzynarodowym i multikulturowym. 

W programie szkoleń z zarządzania międzykulturowym ważnym punktem jest także nauka stylów komunikacji w środowisku międzynarodowym, a co jeszcze istotniejsze – poznanie wpływu różnić międzykulturowych na komunikację.

Dbamy o to, by nasze warsztaty i szkolenia z zarządzania wielokulturowością w organizacji miały wymiar praktyczny. Dlatego też ćwiczenia, praca na case studies, poznanie i wypróbowanie best practies w zakresie zarządzania różnorodnością kulturową zajmują zdecydowanie większą część czasu.

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox