Lean Management

Wspieramy firmy w transformacji i w drodze do ciągłego doskonalenia procesów (Continous Improvement). Świadomi wysokich oczekiwań Klientów co do rezultatów, realizujemy projekty doradczo-wdrożeniowe i szkoleniowe, wprowadzając realne zmiany w organizacjach.

Wdrożenie i szkolenia Lean Management

Jesteśmy partnerami i praktykami we wdrażaniu narzędzi Lean Management, pokonujemy przeszkody
w procesie zmian oraz wspieramy w budowaniu organizacji opartej na kulturze Lean.

Zadaniem kultury organizacyjnej jest wzmacnianie postaw i działań pracowników w przedsiębiorstwie. Odpowiednio dobrane procesy oraz narzędzia LEAN, relacje i styl zarządzania a także współpracujący zespół, to kluczowe czynniki pozwalające osiągnąć ponadprzeciętne wyniki w biznesie.

lean Integra-Consulting

Redukcja czasów procesów administracyjnych o 30%*w wybranych projektach


Redukcja czasu obiegu faktur o 60%

Wzrost wydajności procesów o 50%

Redukcja wielkości zapasów w toku o 85%


Redukcja czasu przezbrojenia o 60%

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox