Lean Management

Prowadzimy szkolenia Lean Management oraz wspieramy firmy w transformacji i w drodze do ciągłego doskonalenia procesów (Continuous Improvement).

Realizujemy projekty doradczo – wdrożeniowe i szkoleniowe wprowadzając realne zmiany w organizacjach.

Jesteśmy partnerami we wdrażaniu narzędzi Lean Management, pokonujemy przeszkody w procesie zmian oraz wspieramy w budowaniu organizacji opartej na kulturze Lean.

Redukcja czasów procesów administracyjnych o 30%*w wybranych projektach


Redukcja czasu obiegu faktur o 60%

Wzrost wydajności procesów o 50%

Redukcja wielkości zapasów w toku o 85%


Redukcja czasu przezbrojenia o 60%