Lean & HR
Lean Management & Human Resources

Naszą kluczową przewagą jest synergia płynąca z wiedzy produkcyjnej i  inżynierskiej naszych trenerów oraz 19- letniego doświadczenia z zakresu budowania postawy, odpowiedzialności i zaangażowania na wszystkich szczeblach organizacji.

Rozumiemy jak wdrożenie kultury i narzędzi Lean Management wpływa na pracowników i menedżerów. Wiemy jakie wynikają z tego konsekwencje dlatego łącząc oba obszary - Lean i HR dbamy zarówno o proces i jak i o ludzi zapewniając trwałą zmianę systemu i zachowań w firmie.

To postawy pracowników decydują o skuteczności i sukcesie w większym stopniu niż posiadana wiedza oraz kompetencje. Etapy wdrożenia Lean uzupełniamy pracą nad zmianą postaw w obszarze m.in. komunikacji, poszerzania efektywności, rozumienia procesów, przywództwa i współpracy.

Korzyści dla firmy/pracowników:

  • Kształtowanie w grupie docelowej (operacja, magazyn) postawy odpowiedzialności za bycie liderem zmian
  • Angażowanie pracowników w projekty poprzez włączanie ich w coraz większym zakresie w etapy analizy własnej pracy
  • Doskonalenie umiejętności kadry kierowniczej w umiejętnościach analizy przyczyn powstawania sytuacji niezgodnych z jakością (zastosowanie metodologii Problem Solving) oraz wdrożenie metody 4 kroków instruowania pracowników.
  • Kreowanie postaw lidera wśród kierowników w organizacji opartej na koncepcji szczupłego zarządzania (Lean Leadership)
  • Doskonalenie umiejętności kadry kierowniczej w działaniach wspierających swoich podwładnych dzięki wykorzystaniu narzędzi ciągłego doskonalenia (APP – Arkusz Podziału Pracy)
  • Integracja działań na różnych poziomach organizacji w ramach wspólnego celu.
  • Projekt diagnozy procesów, eliminacji marnotrawstwa i kreowania przepływu, dzięki rozwojowi kompetencji twardych i przywództwa w organizacji (Shopfloor Management)
  • szkolenie dla pracowników firmy, kształtujące trenerów wewnętrznych, którzy samodzielnie kontynuują ideę ciągłego doskonalenia (Train the Trainer).
lean zdjęcie

Redukcja czasów procesów administracyjnych o 30%*w wybranych projektach


Redukcja czasu obiegu faktur o 60%

Wzrost wydajności procesów o 50%

Redukcja wielkości zapasów w toku o 85%


Redukcja czasu przezbrojenia o 60%

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox