Lean Leadership

Lean Leadership (LL) to indywidualne wsparcie poprzez zewnętrznego coacha/mentora, którego celem jest inspirowanie do wdrażania zmian dotyczących jakości zarządzania oraz wykorzystywania nowych umiejętności do optymalizacji procesów i osiągania wysokich wyników biznesowych.

Podczas sesji LL koncentrujemy się na BHP, jakości, przywództwie, standardach zarządzania ludźmi i produkcją według wskaźników i narzędzi obowiązujących w organizacji.

Schemat Lean Leadership

Sesje Lean Leadership  wspierają wdrażanie w codziennej pracy umiejętności rozwijanych na szkoleniach i warsztatach. Celem pracy jest zbudowanie świadomości brania odpowiedzialności za wynik, za jakość pracy zespołu i poziom zaangażowania jego członków.

Redukcja czasów procesów administracyjnych o 30%*w wybranych projektach


Redukcja czasu obiegu faktur o 60%

Wzrost wydajności procesów o 50%

Redukcja wielkości zapasów w toku o 85%


Redukcja czasu przezbrojenia o 60%