Przykładowe projekty

Nie wdrażamy wszystkiego i wszędzie. Rozwiązania dopasowujemy do potrzeb i indywidualnego kontekstu biznesowego.

Ciągły przepływ (One Piece Flow)

 • Firma z branży przemysł lekki (800 pracowników)
 • Kompleksowa optymalizacja zgodnie z zasadami Lean Manufacturing
 • Czas wdrożenia: 4 miesiące (2014 r.)
efekt1

Wdrożenie systemu zarządzania opartego na Lean Management

 • Firma z branży przemysł lekki (800 pracowników)
 • Kompleksowe wdrożenie Lean Management
 • Czas wdrożenia: 9 miesięcy (2015 r.)
efekt2

VSM i VSD. Mapowanie strumienia wartości

 • Firma z branży telekomunikacja i nowe technologie (800 pracowników)
 • VSM, VSD i Shopfloor Management
 • Czas wdrożenia: 3 miesiące (2015 r.)
efekt3

Redukcja czasu cyklu

 • Firma z branży AGD (250 pracowników)
 • Wdrożenie One Piece Flow oraz TWI (JI i JM)
 • Czas wdrożenia: 1 miesiąc (2015 r.)
efekt4
lean Integra-Consulting

Redukcja czasów procesów administracyjnych o 30%*w wybranych projektach


Redukcja czasu obiegu faktur o 60%

Wzrost wydajności procesów o 50%

Redukcja wielkości zapasów w toku o 85%


Redukcja czasu przezbrojenia o 60%

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox