Warsztaty wdrożeniowe

  DOSKONALENIE PROCESÓW BIZNESOWYCH (usługi i biuro)

 • Analiza i usprawnienie procesów biznesowych
 • Symulacja Best Office
 • System 5S - poprawa efektywności stanowisk pracy
 • VSM - mapowanie procesów usługowych
 • Standaryzacja pracy w usługach i biurach
 • Kaizen - ciągłe doskonalenie
 • Zarządzanie kosztami w organizacjach usługowych
 • Zarządzanie i rozwój poprzez Raport A3
 • Analiza i usprawnienie procesów biznesowych

  BUDOWANIE KULTURY LEAN

 • Budowanie świadomości Lean
 • Gemba Coaching
 • Lean Leadership
 • Program TWI - Training Within Industry
 • Policy Deployment
 • Coaching liderów Lean
 • Shopfloor Management
 • Kaizen - budowanie kultury

 BUDOWANIE I POPRAWA JAKOŚCI

 • Poka - Yoke
 • SPC - Statystyczne Sterowanie Procesami
 • Lean Six Sigma
 • Podstawy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie

REORGANIZACJA, POPRAWA I STABILNOŚĆ PRZEPŁYWU

 • VSM - mapowanie procesów produkcyjnych
 • One - piece- flow
 • SMED - skracanie czasów przezbrojeń
 • TPM i Lean Maintenance
 • Ploblem Solving
 • System 5S - poprawa efektywności stanowisk pracy
 • Standaryzacja i sandardy pracy
 • Planowanie produkcji
 • Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej, sterowanie zapasami
 • Metody analizy i doskonalenia procesów biznesowych

  ZARZĄDZANIE CIĄGŁYM DOSKONALENIEM

 • System ssący KANBAN
 • Zarządzanie kosztami
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie i rozwój poprzez Raport A3

Redukcja czasów procesów administracyjnych o 30%*w wybranych projektach


Redukcja czasu obiegu faktur o 60%

Wzrost wydajności procesów o 50%

Redukcja wielkości zapasów w toku o 85%


Redukcja czasu przezbrojenia o 60%

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox