Zakres naszych działań

Audyt i ocena Lean

Doradztwo i wdrożenia Lean

Factory Visit

Przeprowadzane w okresie od jednego do kilku dni, czas trwania zależy od weryfikowanego obszaru i specyfiki firmy.

Zakres oceny:

 • zebranie danych wynikających z różnicy między stanem aktualnym a wynikami uznanymi za wzorcowe w szczupłym zarządzaniu
 • definiowanie obszarów produkcyjnych i usługowych o największym potencjale poprawy
 • identyfikowanie marnotrawstwa na wybranym obszarze firmy
 • sprawdzanie stopnia zaawansowania firmy w budowaniu kultury Lean
 • wyznaczanie kierunków usprawnień i plan działań
 • oszacowanie korzyści biznesowych wynikających z wdrożenia Lean

Podsumowanie audytu ujęte jest w raporcie zawierającym wytyczne weryfikujące stopień wdrożenia, określenie kierunku działań optymalizacyjnych oraz rachunek kosztów w celu poprawy wyników operacyjnych.

Audyt odbywa się w rzeczywistym środowisku pracy (hala produkcyjna, obszary wspierające, biuro) uwzględniając obserwację procesów, wywiady z pracownikami, liderami i kierownikami.

Nasze działania obejmują doradztwo i wsparcie w poniższych obszarach:

 • analiza i diagnoza stanu obecnego oraz potencjału poprawy w oparciu o Lean Management (obszar produkcyjny /obszar usługowy/ obszar kompetencji miękkich)
 • wsparcie w określeniu sposobów usprawnienia funkcjonowania firmy poprzez odpowiedni dobór szkoleń. Tworzenie strategii szkoleń i rocznych planów oraz wykształcenie przyszłych trenerów wewnętrznych (Train the Trainer)
 • projekty pilotażowe w wybranych obszarach firmy np.: dział zapewnienia jakości, łańcuch dostaw/ dystrybucja, logistyka i magazyny, działy rozwoju produktu, technologii i inżynierii, administracja i biura
 • reorganizacja i projektowanie linii i gniazd produkcyjnych. Projektowanie może dotyczyć pojedynczych linii, procesów logistycznych jak i obejmować całą fabrykę
 • rachunek i zarządzanie kosztami. Wskaźniki i mierniki ekonomiczne w aspekcie zarządzania kosztami produkcyjnymi i usługowymi oraz analiza progu rentowności
 • ciągłe doskonalenie organizacji w oparciu o wdrażanie narzędzi Lean. Projekty nakierowane na rozwiązanie konkretnych problemów organizacji z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania firmy.

Zobacz i zainspiruj się do działania zgodnie z zasadami Lean Management:

 • wizyty w firmach, które wdrożyły i zarządzane są zgodnie z Lean
 • wymiana doświadczeń z ekspertami i liderami ciągłego doskonalenia
 • możliwość podpatrzenia najlepszych rozwiązań
 • zdobycie wiedzy na temat pokonywania przeszkód we wdrażaniu Lean
 • umiejętność rozwiązywania problemów w projektach Lean
 • zobaczenie jak działa centrum Informacyjne Lean – Shopfloor Management
 • wskazówki skutecznych wdrożeń
lean Integra-Consulting

Redukcja czasów procesów administracyjnych o 30%*w wybranych projektach


Redukcja czasu obiegu faktur o 60%

Wzrost wydajności procesów o 50%

Redukcja wielkości zapasów w toku o 85%


Redukcja czasu przezbrojenia o 60%

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox