Optymalizacja i rozumienie najważniejszych procesów w firmie

Głównym celem szkolenia jest kształtowanie świadomości biznesowej w kontekście radzenia sobie z niepewnością, decyzyjnością, ustalaniem priorytetów dla zadań, które łączą aspekty społeczne i ekonomiczne.  Drugim celem jest kształtowanie umiejętności przewidywania różnych wariantów działań, zmienności sytuacji w szerszej perspektywie czasowej oraz zdolności do szybkiej adaptacji i modyfikacji działań/procesów z wykorzystaniem posiadanej wiedzy i kompetencji specjalistycznych.

Ze względu na specyfikę warsztatu i jego przebieg oraz wieloaspektowość procesu biznesowego warsztat jest prowadzony w parze trenerskiej.

Korzyści dla uczestnika:

  • Większa adaptacja do zmian, z uwagi na rozwój myślenia strategicznego i wieloczynnikowego w kontekście celów biznesowych.
  • Uświadomienie sobie funkcji procesów grupowych (aspekt ludzki) i biznesowych (aspekt finansowy i rozwojowy) w codziennej pracy i polepszenie własnej efektywności.
  • Polepszenie współpracy w zadaniach „na stykach procesów” pomiędzy działami.
  • Bardziej celowe i efektywne planowanie działań w kontekście celu zespołowego i firmowego.
  • Polepszenia jakości komunikacji i współpracy poprzez formowanie postaw partnerskich, niwelowanie wewnętrznej konkurencji – „silosowości” w organizacji.

Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w sytuacji permanentnej zmiany. Zwiększa to konieczność interdyscyplinarnej pracy i samodzielności ekspertów. Potrzeba zatem zdolności kształtowania myślenia strategicznego, oceny parametrów i wskaźników opisujących strategie oraz przede wszystkim kwestii uświadomienia własnych i zespołowych zasobów a także umiejętność efektywnego ich zastosowania. Warsztat jest skierowany przede wszystkim do ekspertów, którzy, chcą poznać zasady funkcjonowania biznesu (procesu biznesowego), w oparciu o konkretne wskaźniki.

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox