Out the box thinking – warsztaty kreatywności i myślenia innowacyjnego

Głównym celem warsztatów jest zrozumienie mechanizmów kreatywności oraz poznanie i przećwiczenie metod i technik myślenia lateralnego. Warsztat pozwala rozwinąć kompetencje osobiste takie jak: kreatywność, innowacyjność, elastyczność myślenia i otwartość na zmiany. Uczy także w jaki sposób diagnozować i rozwiązywać problemy – umiejętność ta bez wątpienia przyda się każdemu menadżerowi.

Podstawowa wiedza, umiejętności narzędzia zdobywane podczas warsztatów kreatywności:

  • Rozluźnienie, otwarcie umysłu i twórcza inspiracja przed zadaniami czekającymi w projekcie.
  • Trening wybranych technik kreatywnych na roboczych tematach i projektach.
  • Ćwiczenie sposobów obrony pomysłów przed krytyką.
  • Ćwiczenie sposobów dochodzenia do porozumienia w trakcie przedstawiania swoich pomysłów.
  • Poznanie twórczych technik definiowania problemów.
  • Ćwiczenie kreatywnego generowania pomysłów rozwiązania problemów indywidualnie i grupowo.
  • Zdobycie umiejętności moderowania pracy grupy w definiowaniu problemów i znajdywaniu rozwiązania.
  • Poznanie zasad oceny kreatywnych pomysłów.
  • Posługiwanie się narzędziami i technikami myślenia lateralnego.

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

19 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Ikonka DPD