Budowanie odpowiedzialności i zaangażowania pracowników

Nasze szkolenie z budowania odpowiedzialności i zaangażowania pracowników oparte jest na nowoczesnym podejściu do budowania odpowiedzialności za wspólny cel według koncepcji P. Lencioniego, który zakłada, że budowanie zaufania i otwartej komunikacji jest podstawą budowania odpowiedzialnych i synergicznych zespołów, skoncentrowanych na wspólnym celu firmowym.

Jak budować zaangażowanie pracowników

Wielu menedżerów zadaje sobie pytanie, jak zaangażować pracowników. Zaangażowanie pracowników w zespole jest funkcją dwóch elementów: jasności i identyfikowania się. Dobre zespoły podejmują we właściwym czasie jasne decyzje i podążają naprzód przy pełnym poparciu wszystkich członków, nawet tych, którzy głosowali przeciw. Najpoważniejszymi przyczynami braku zaangażowania pracowników jest pragnienie consensusu i potrzeba pewności.

Consensus – członkowie dobrego zespołu wiedzą, że consensus niekoniecznie jest najlepszym rozwiązaniem. Rozumieją, że człowiek racjonalny nie musi postawić na swoim, by móc poprzeć decyzję, ale potrzebuje wiedzieć, że opinie wszystkich osób zostały wysłuchane i rozważone. Gdy z powodu impasu nie jest to możliwe, lider zespołu może przywołać wszystkich do porządku.

Pewność – Dobre zespoły angażują się w zdecydowane działania nawet wtedy, kiedy nie mają całkowitej pewności, że decyzja jest właściwa. Rozumieją starą zasadę, że jakakolwiek decyzja jest lepsza niż żadna. 

Budowanie zaangażowania pracowników – dlaczego tak ważne?

Zaangażowani pracownicy tworzą zespoły:

 • Mające jasność odnośnie kierunku i priorytetów.
 • Skupiające się na wspólnych celach.
 • Rozwijające swoje umiejętności uczenia się na błędach.
 • Wykorzystujące szanse, zanim zrobią to konkurenci.
 • Bez wahania podążające naprzód.
 • Zmieniające kierunek bez wahania i poczucia winy

Z kolei niewiedza, jak zaangażować pracowników może skutkować tym, że zespoły:

 • Mają niejasność odnośnie kierunku i priorytetów.
 • Marnują szanse, zagłębiając się w przesadne, drobiazgowe analizy i wywołując
  niepotrzebne opóźnienia.
 • Charakteryzują się brakiem pewności siebie i obawą przed przyszłością.
 • Wciąż powracają w dyskusjach do tych samych, nierozwiązanych problemów
  i niepodjętych decyzji.

Jedną z najpoważniejszych konsekwencji dla zespołu zarządzającego, który nie angażuje się w jasne decyzje, jest niemożliwy do rozwiązania spór, drążący w głąb całą organizację. Właśnie ta dysfunkcja, bardziej niż jakakolwiek inna, wywiera niebezpieczny, niszczący wpływ na podwładnych. 

Cele szkolenia z budowania zaangażowania pracowników:

 • Zdefiniowanie pożądanych zachowań świadczących o zaangażowaniu i odpowiedzialności.
 • Poznanie koncepcji P. Lencioniego – budowania odpowiedzialnych za wspólny cel zespołów.
 • Trenowanie technik komunikacyjnych pomocnych w realizacji zadań i współpracy (ostateczne zdefiniowanie zakresu merytorycznego po badaniu potrzeb).
 • Diagnoza barier związanych z postawą odpowiedzialności i zaangażowania – praca nad minimalizowaniem ich wpływu.
 • Wypracowanie zasad obowiązujących w codziennej pracy, mających wpływ na podnoszenie efektywności i jakość pracy oraz uruchamianie pożądanych postaw.

Po zakończeniu szkolenia z budowania zaangażowania pracowników uczestnicy będą:

 • znali koncepcję dobrze współpracujących zespołów,
 • potrafili zdefiniować postawę zaangażowania i odpowiedzialności na poziomie zachowań (behawioralnych wskaźników),
 • umieli wskazać swoje mocne strony i ograniczenia w zakresie postaw zaangażowania i odpowiedzialności,
 • rozumieli wpływ swoich zachowań na kształtowanie tych postaw w zespole,
 • rozpoznawali bariery hamujące postawy odpowiedzialności i zaangażowania oraz potrafili im przeciwdziałać,
 • znali i stosowali odpowiednie techniki komunikacyjne wspierające postawę zaangażowania i odpowiedzialności,
 • brali większą odpowiedzialność za osiągane rezultaty, nie tylko w kontekście swoich zadań, ale także na poziomie celów zespołu, działu i całej organizacji.

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox