Poligon handlowy – wzmacnianie kompetencji handlowca

Celem projektu jest praktyczne przygotowanie zespołu handlowców /doradców do takiej obsługi, która daje satysfakcję obu stronom, obsługującemu i klientowi oraz wypracowanie sposobu wsparcia w grupie handlowców, które pomogą uczestnikom wdrożyć nabyte umiejętności w ich realia zawodowe, a co za tym idzie zrealizować cele zespołowo. Projekt zakłada wypracowanie kryteriów oceny efektywności procesu sprzedaży przez uczestników. W jego wyniku powstanie lista celów, które handlowcy będą wykorzystywać przy ocenie realizacji zadań rozwojowych.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Uczestnicy wypracują spójny standard kontaktów z klientem.

 • Będą wiedzieli jak:
  zbudować zaufanie klientów i utrzymać ich lojalność poprzez uprzejmy, dobry i uczciwy kontakt;
  – doskonalić swój warsztat pracy;
  – dostosowywać się do klienta;
  – skutecznie radzić sobie w sytuacjach niezadowolenia klienta, nacisku lub zmiany terminu wykonania zlecenia / usługi.
 • Rozpoznają swój potencjał (rezerwy i obszary do rozwoju).
 • Będą adekwatnie reagować na podstawie rozpoznanych u klienta typów temperamentu, aby być z proponowanym rozwiązaniem bliżej naturalnych predyspozycji klienta.
 • Zmienią sposób myślenia, polegający na przejściu, które podporządkowuje swoje własne cele i interesy zespołu.
 • Nauczą się dawać sobie konstruktywne wsparcie poprzez realizacje friendly coachingów, dzięki którym będą rozpoznawać potencjał i zasoby oraz ograniczenia swoje i swoich kolegów – nie tylko na poziomie wiedzy i umiejętności, ale także na poziomie postaw w oparciu o typy osobowości i dopasowywać indywidualne strategie pracy.

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox