Prowadzenie rozmów oceniających i rozwojowych

Ujawnianie pełni swoich możliwości może zachodzić nie tylko w sytuacjach zaskakujących nas, lecz także w sprzyjających warunkach. Sposobem na pobudzanie potencjału pracownika jest ocena (rozmowa oceniająca), która poprzez swoją strukturę i sposób prowadzenia tworzy płaszczyznę nazwania i ujawnienia możliwości pracownika.

Korzyści dla uczestnika:

  • Uświadomienie znaczenia prowadzonych rozmów z pracownikami w procesie systemu oceny okresowej w firmie.
  • Przygotowanie uczestników do prowadzenia rozmów oceniających – budowanie pozytywnego nastawienia do procesu oceny.
  • Przypomnienie zasad i etapów prowadzenia rozmowy oceniającej.
  • Ćwiczenie umiejętności formułowania celów/zadań rozwojowych dla pracowników.
  • Analiza najczęściej popełnianych błędów w procesie oceny – konsekwencje.

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

19 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Ikonka DPD