Prowadzenie rozmów oceniających i rozwojowych

Prowadzenie rozmów rozwojowych i oceniających

Ujawnianie pełni swoich możliwości może zachodzić nie tylko w sytuacjach zaskakujących nas, lecz także w sprzyjających warunkach. Sposobem na pobudzanie potencjału pracownika jest ocena (rozmowa oceniająca, rozmowa rozwojowa), która poprzez swoją strukturę i sposób prowadzenia tworzy płaszczyznę nazwania i ujawnienia możliwości pracownika.

Ważne pytania podczas rozmowy rozwojowej

Rozmowy rozwojowe z pracownikiem mogą być prowadzone w różnym stylu, ważne, aby w ich trakcie zadać odpowiednie pytania. O co pytać podczas rozmowy rozwojowej?

 • Nad rozwojem jakiej kompetencji chcesz popracować w tym roku? 
 • Rozwój jakiej Twojej kompetencji pomoże Ci w Twojej pracy? 
 • Rozwoju jakiej kompetencji potrzebujesz Ty / Twój zespół / Twoi klienci?
 • Dlaczego jest to dla Ciebie istotne?
 • W jaki sposób rozwój tej kompetencji będzie wspomagał realizację celów biznesowych firmy?
 • Na jakiej podstawie uznasz, że cel został zrealizowany?
 • Jakie działania zbliżą Cię do celu? 
 • Co dokładnie zrobisz, kiedy i jak? 
 • Czego potrzebujesz, aby zrealizować ten cel? 
 • Jakich utrudnień się spodziewasz i jak chcesz je pokonać? 
 • Jak mogę Ci pomóc? 
 • W jaki sposób będziemy monitorowali realizację celu rozwoju kompetencji? 

Elementem kolejnej rozmowy rozwojowej może być ocena tego, czy założone cele zostały zrealizowane.

Podczas rozmowy rozwojowej z pracownikiem warto pamiętać o kilku praktycznych wskazówkach:

 • Wybierzcie maksymalnie 2 kompetencje, które pracownik będzie rozwijał w ciągu roku.
 • Wybierzcie te, które są dźwignią w osiąganiu celów biznesowych i rozwoju innych kompetencji.
 • W ramach wybranej kompetencji wybierzcie maksymalnie 3 kluczowe zachowania, które zbliżą pracownika do celu – rozwoju kompetencji.
 • Warto kierować się zasadą 70-20-10:
  • 70% wybranych działań powinny stanowić działania związane z nauką przez doświadczenie: prace projektowe, udział w zespołach zadaniowych, nowe obowiązki, praktyka, eksperymentowanie.
  • 20%  to systematyczne spotkania z pracownikami, przekazywanie informacji zwrotnej oraz wsparcie w rozwiązywaniu problemów. Pracownik rozwija kompetencje dzięki przełożonemu, który nadzorując i wspierając jego działania, dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą (mentoring, coaching).
  • 10% nauka formalna, np. szkolenia, seminaria biznesowe, czytanie książek.

Korzyści dla uczestnika szkolenia z prowadzenia rozmów rozwojowych:

Teoretyczna wiedza dotycząca prowadzenia rozmów rozwojowych z pracownikami jest ważna, jednak jej dopiero jej umiejętne zastosowanie stanowi klucz do wspomagania rozwoju osób tworzących organizację biznesową. Jakie korzyści niesie za sobą uczestnictwo w szkoleniu z prowadzenia rozmów rozwojowych?


 • Uświadomienie sobie znaczenia prowadzonych rozmów rozwojowych z pracownikami w procesie systemu oceny okresowej w firmie.
 • Przygotowanie uczestników do prowadzenia rozmów rozwojowych i oceniających – budowanie pozytywnego nastawienia do procesu oceny.
 • Przypomnienie zasad i etapów prowadzenia rozmowy rozwojowych z pracownikami.
 • Ćwiczenie umiejętności formułowania celów/zadań podczas rozmów rozwojowych dla pracowników.
 • Analiza najczęściej popełnianych błędów w procesie oceny – konsekwencje.

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox