Prowadzenie zebrań i narad

W każdej firmie elementem codziennej pracy, zarówno kadry menedżerskiej, jak i specjalistów, jest dzielenie się wiedzą, przekazywanie informacji, rozwiązywanie sytuacji problemowych przy współudziale grupy. Osoba prowadząca spotkanie pełni rolę lidera, choć niekoniecznie jest nim na co dzień. Podczas szkolenia uczestnicy uczą się, jak tę rolę realizować. Poznają rodzaje zebrań ze względu na cel, który chcą osiągnąć, metody ich prowadzenia oraz sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych w pracy z grupą. Ważną częścią warsztatu jest trening umiejętności prowadzenia spotkania zgodnie z jego celem.

Głównym celem szkolenia jest nauczenie się takiego prowadzenia spotkań, aby asertywnie wykorzystywać czas, osiągać założone cele, integrować zespół i motywować go do realizacji zadań.

Główne cele szkolenia:

  • Podniesienie umiejętności przygotowania spotkania – od określania celu na poziomach informacji i perswazji, poprzez dobór formy i podział ról w trakcie spotkania.
  • Praktyczne ćwiczenie moderacji spotkań w typowych sytuacjach firmowych.
  • Doskonalenie umiejętności aktywizowania liderów obszarów i uczestników, pracy z energią i emocjami oraz reagowania na sytuacje nieprzewidziane.
  • Uświadomienie sobie swoich mocnych stron i ograniczeń w obszarze prowadzenia spotkań.

Korzyści dla uczestników:

  • Rozwinięcie umiejętności projektowania spotkania – od sformułowania celu i tematu, poprzez przygotowanie agendy, wybranie metod po przygotowanie podsumowania.
  • Poznanie zasad prowadzenia różnego rodzaju spotkań i moderowania dyskusji.
  • Rozwinięcie umiejętności aktywizowania uczestników oraz reagowania na trudne sytuacje.
  • Uświadomienie sobie swoich mocnych stron i ograniczeń dotyczących prowadzenia spotkań.

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox