Rozwiązywanie konfliktów w zespołach i pomiędzy nimi

Głównym celem szkolenia z rozwiazywania konfliktów w zespole i pomiędzy nimi jest nauczenie się rozpoznawania źródeł konfliktów i adekwatne zarządzanie nimi a także dostarczenie   praktycznej wiedzy z obszaru powstawania i rozwiązywania konfliktów zarówno pomiędzy pracownikami, menedżerami a pracownikami jak i grupami pracowników.

Uczestnicy szkolenia poznają szereg praktycznych metod rozwiązywania konfliktów i w czasie wydarzenia będą ćwiczyć takie umiejętności jak: radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych czy skuteczne rozwiązywanie konfliktów drogą negocjacji. Zwiększą swoją wiedzę z obszaru zarządzania konfliktem oraz poczują się pewnie w trudnych sytuacjach interpersonalnych. Będą  skuteczniej zarządzać ludźmi, efektywniej wpływać na ich motywację do pracy i usprawniać proces pracy. 

Korzyści dla uczestników szkolenia z rozwiązywania konfliktów w zespole:

Uczestnicy szkolenia z rozwiązywania konfliktów poznają m.in. metodę 6 kroków. Jak rozwiązywać konflikty w pracy? Znając charakterystykę tych etapów (oraz wiedząc, jak każdy z nich przeprowadzić) menedżerowie z dużo większą skutecznością będą zarządzać zespołami. Ten sposób rozwiązania konfliktów w pracy zakłada:

 1. Rozpoznanie i zdefiniowanie problemu
 2. Rozwinięcie możliwości rozwiązań.
 3. Krytyczną ocenę propozycji rozwiązań.
 4. Wybór najlepszego rozwiązania.
 5. Wykonanie powziętej decyzji
 6. Późniejszą ocenę krytyczną

Warto wiedzieć, że nie wszystkie konflikty rozwiązywane tą metodą wymagają przejścia wszystkich sześciu kroków. Niekiedy problem zostaje rozwiązany dzięki jednej propozycji, kiedy indziej na etapie oceniania zgłoszonych możliwości ktoś jeszcze dorzuci najlepszą. Niemniej metoda rozwiązywania konfliktów w sześciu krokach stanowi pewną całość.

Poznanie metod rozwiązywania konfliktów nie jest jednak gwarancją sukcesu. Dlatego nasze szkolenia z rozwiązywania konfliktów prowadzone są przez praktyków biznesu z wieloletnim doświadczeniem, którzy dzięki szerokiej perspektywie mają wiedzą, jak rozwiązywać konflikty w taki sposób, by praca zespołu i relacje między jego członkami były jak najlepsze. Jakie są jeszcze korzyści dla uczestników szkolenia z rozwiązywania konfliktów w pracy?

Korzyści dla uczestników:

 • Wzrost zaufania w zespole poprzez lepsze poznanie się.
 • Lepsze poznanie siebie nawzajem w innym niż codzienna praca kontekście.
 • Poznanie mechanizmów i zasad dobrej współpracy.
 • Poznanie podstawowych założeń komunikacji.
 • Doświadczenie korzyści wynikających z indywidualnych różnic poszczególnych osób.
 • Analiza trudnych sytuacji w pracy i wypracowanie nowych, skutecznych rozwiązań.
 • Uświadomienie sobie, że konflikt nie jest zjawiskiem negatywnym.
 • Obniżenie poziomu obaw w sytuacjach konfliktu.
 • Poznanie własnych tendencji reakcji w konflikcie.
 • Praca z własnymi, nieefektywnymi nawykami.
 • Poznanie sposobów rozwiązywania konfliktów.
 • Poznanie innych niż dotychczas stosowane i niesatysfakcjonujące sposobów reagowania w sytuacjach konfliktowych.

Dobra, empatyczna komunikacja, czyli jak rozwiązywać konflikty skutecznie

Niezwykle ważnym aspektem rozwiązywania konfliktów jest wzmocnienie umiejętności komunikowania się w sposób, który buduje porozumienie. Nasze szkolenie z rozwiązywania konfliktów w pracy kładą duży nacisk na praktyczną naukę praktycznego sposobu komunikowania się, który ma na celu lepsze zrozumienie siebie oraz innych. Dzięki NVC (Nonviolent Communication), czyli Porozumienia Bez Przemocy możliwe jest budowanie porozumienia i rozwiązywanie konfliktów w zespole nawet w trudnych sytuacjach. 

 

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox