Rozwiązywanie konfliktów w zespołach i pomiędzy nimi

Głównym celem szkolenia jest nauczenie się rozpoznawania źródeł konfliktów i adekwatne zarządzanie nimi a także dostarczenie   praktycznej wiedzy z obszaru powstawania i rozwiązywania konfliktów zarówno pomiędzy pracownikami, menedżerami a pracownikami jak i grupami pracowników.

Uczestnicy szkolenia ćwiczyć będą umiejętności takie jak: radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych czy skuteczne rozwiązywanie konfliktów drogą negocjacji. Zwiększą swoją wiedzę z obszaru zarządzania konfliktem oraz poczują się pewnie w trudnych sytuacjach interpersonalnych. Będą  skuteczniej zarządzać ludźmi, efektywniej wpływać na ich motywację do pracy i usprawniać proces pracy.

Korzyści dla uczestników:

 • Wzrost zaufania w zespole poprzez lepsze poznanie się.
 • Lepsze poznanie siebie nawzajem w innym niż codzienna praca kontekście.
 • Poznanie mechanizmów i zasad dobrej współpracy.
 • Poznanie podstawowych założeń komunikacji.
 • Doświadczenie korzyści wynikających z indywidualnych różnic poszczególnych osób.
 • Analiza trudnych sytuacji w pracy i wypracowanie nowych, skutecznych rozwiązań.
 • Uświadomienie sobie, że konflikt nie jest zjawiskiem negatywnym.
 • Obniżenie poziomu obaw w sytuacjach konfliktu.
 • Poznanie własnych tendencji reakcji w konflikcie.
 • Praca z własnymi, nieefektywnymi nawykami.
 • Poznanie sposobów rozwiązywania konfliktów.
 • Poznanie innych niż dotychczas stosowane i niesatysfakcjonujące sposobów reagowania w sytuacjach konfliktowych.

 

 

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

19 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów