Rozwijam i dzielę się wiedzą – mentoring

Szkolenie „rozwijam i dzielę się wiedzą – mentoring” ma charakter warsztatowy. Duży nacisk kładziemy na trenowanie umiejętności, a elementy wykładowe i prezentacyjne ograniczymy do niezbędnego minimum. Uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach, licencjonowanych grach, analizie przypadków i dyskusjach mających na celu wypracowanie rozwiązań. Tematy zawarte w programie zostają omówione i praktycznie przećwiczone.

Cele szkolenia:

  • Wzrost świadomości znaczenia dzielenia się wiedzą oraz własnym doświadczeniem zawodowym z innymi pracownikami.
  • Podniesienie motywacji do pełnienia roli mentora, jako osoby doświadczonej i ważnej dla organizacji.
  • Nauka dokonywania diagnozy pracownika i sposobu przekazywania wiedzy.
  • Wyznaczanie celów rozwojowych i tworzenie planów.
  • Poznanie cyklu mentoringu oraz narzędzi związanych z dzieleniem się wiedzą.

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy będą:

  • znali zasady otwartej, budującej zaufanie komunikacji i rozumieli jej wpływ na osiągane rezultaty,
  • znali zasadę instruktażu i treningu oraz potrafili ją zastosować adekwatnie do sytuacji,
  • umieli adekwatnie zareagować na zadane pytanie i formułować różne rodzaje pytań w zależności od kontekstu,
  • znali zasady dopasowywania środków i metod własnej pracy do celów,
  • znali sposoby radzenia sobie z trudnościami podczas uczenia i dzielenia się wiedzą.

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

19 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Ikonka DPD