Skuteczne negocjacje handlowe

Celem strategicznym szkolenia jest rozwój i podniesienie kompetencji w obszarze prowadzenia skutecznych negocjacji, wzmocnieniu umiejętności budowania pozytywnych i długofalowych relacji zawodowych z różnymi typami klientów. 

Cele szczegółowe projektu:

 • Rozwój umiejętności negocjacyjnych jak i tych związanych z obsługą klienta.
 • Wzrost samoświadomości – rozumienia własnych działań i ich wpływu na relacje z klientem i osiągane wyniki dzięki uzyskaniu indywidualnej charakterystyki stylu negocjacyjnego.
 • Zdobycie umiejętności planowania, prowadzenia oraz w produktywny sposób zamykania negocjacji zgodnie ze swoimi celami i oczekiwaniami.
 • Zdobycie umiejętności radzenia sobie z manipulacją ze strony Partnerów negocjacji oraz skuteczne i etyczne wywieranie na nich wpływu.
 • Zdobycie umiejętności budowania trwałych relacji handlowych nienaruszających założeń biznesowych.

Po zajęciach uczestnicy będą:

 • potrafili zastosować realne i praktyczne rozwiązania problemów podczas negocjacji;
 • umieli przygotowywać się w metodyczny sposób do każdych rozmów negocjacyjnych;
 • znali różne techniki komunikacyjne oraz rozumieli ich wpływ na kształtowanie relacji z klientem/dostawcą w oparciu o psychologiczną regułę wzajemności;
 • umieli radzić sobie z emocjami, konfliktem i tzw. trudnym negocjatorem;
 • potrafili zbadać typy psychologiczne klienta oraz dostosować do nich odpowiednie działania;
 • umieli planować wynik negocjacyjny i kontrolować przebieg negocjacji pod kątem postawionego celu;
 • potrafili bronić się przed próbami manipulacji i właściwie reagować na stosowane przez Partnera taktyki.

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox