Stress management – warsztaty antystresowe

Na podstawie naszych doświadczeń wynika, że większość osób w organizacjach nie do końca prawidłowo różnicuje pojęcie stresu i braku opanowania emocji, nie zawsze wiążąc swoje reakcje z możliwością kontrolowania sposobu ich wyrażania. Warto pamiętać, że stresu nie można wyeliminować, natomiast zrozumienie mechanizmów reakcji stresowej, jej przyczyn i konsekwencji pomaga efektywniej radzić sobie z otaczającym światem i kontrolować emocje .

Poznanie i umiejętne minimalizowanie wpływu tych mechanizmów na nasze codzienne funkcjonowanie i emocje jest głównym celem tego szkolenia.

Stres stał się nieodłącznym aspektem naszego życia i wykonywanej pracy. Każdy pracownik bez względu na stanowisko i zakres odpowiedzialności, odczuwa stres związany ze swoją pracą. Co więcej, dla osób pracujących stres jest z czasem w większym stopniu związany ze środowiskiem pracy, niż z życiem osobistym. Goniące terminy, trudni klienci, ciągle zmiany i konieczność dostosowania się do nich, odpowiedzialność za kluczowe decyzje… wszystko to przekłada się na wzrost napięcia psychicznego. 

Zdarza się, że nie przywiązujemy należytej uwagi do presji, jaką wywiera na nas praca. Symptomy wynikające z napięcia wywołanego koniecznością sprostania wymogom obecnego życia (w tym w dużym stopniu zawodowym rolom) są różne – od krótkich epizodów stresu wywołujących dyskomfort do długoterminowych problemów z chronicznym stresem.

Korzyści dla uczestników:

 • Zdobycie wiedzy pozwalającej „oswoić” stres.
 • Poznanie czynników wywołujących stres oraz mechanizmów działania stresu w naszym mózgu (umyśle) i ciele.
 • Rozpoznanie własnych atutów i kierunków rozwoju wynikających z temperamentu.
 • Zdiagnozowanie reakcji stresowych u siebie i innych.
 • Wzrost umiejętności rozumienia swojego stylu reagowania emocjonalnego i wpływu emocji na poziom stresu.
 • Wypracowanie metod przeciwdziałania czynnikom stresogennym.
 • Radzenie sobie z negatywnymi skutkami reakcji stresowych.
 • Większa kontrola nad swoim życiem.
 • Polepszenie zdrowia, relacji międzyludzkich oraz własnej efektywności.

Cele szkolenia z technik radzenia sobie ze stresem

John Adams powiedział, że Umiejętność radzenia sobie ze stresem jest jedną z podstaw efektywności organizacji. Zdecydowanie się z nim zgadzamy, dlatego nasze szkolenie z zarządzania stresem jest odpowiedzią na potrzeby współczesnych pracowników i organizacji. Co jest celem szkolenia z technik radzenia sobie ze stresem?

Głównym celem szkolenia z zarządzania stresem jest poznanie i umiejętne minimalizowanie wpływu mechanizmów reakcji stresowych oraz emocji na codzienne funkcjonowanie. Ponadto:

 • zwiększenie świadomości czym jest stres, kiedy powstaje i jaka jest jego dynamika. 
 • rozpoznanie własnego temperamentu i uwarunkowań z niego wynikających. 
 • lepsze rozumienie swoich reakcji w sytuacjach trudnych, a tym samym zwiększenie samokontroli. 
 • zdobycie wiedzy na temat sposobów obniżania stresu, czyli radzenie sobie w sytuacjach, gdy stres nas dopadł. 
 • poznanie i doświadczenie technik obniżania stresu i przywracania równowagi. 
 • poznanie sposobów na przeciwdziałanie stresowi, czyli jak stosować profilaktykę i nie dopuszczać do „przeciążenia”. 

Warsztat antystresowy – metoda na dzisiejsze czasy

Odporność psychiczna nigdy nie była tak ważna, jak teraz. Wysoki poziom odporności psychicznej pozwala nam zachować spokój i dystans psychiczny, koncentrować się na działaniach z pola wpływu. Po prostu efektywnie działać, również w trudnych okolicznościach. W tej chwili nasza odporność psychiczna jest mocno testowana. Potrzebujemy się odnaleźć w nowej rzeczywistości, którą naznacza niepewność, chaos, bezradność, dużo emocji, praca zdalna.

Szybkość wprowadzania zmian, ilość tych zmian, niepewność co przyniesie jutro powodują wzrost poziomu stresu. Wiele osób potrzebuje wewnętrznej siły i mobilizacji swoich zasobów. Jak działać efektywnie w trudnej sytuacji i w tym wszystkim zadbać o siebie, o swoją osobistą energię? Odpowiedzią mogą być szkolenie z technik radzenia sobie ze stresem.

Odporność psychiczna i wewnętrzna siła wpływają na to, jak efektywnie radzimy sobie z wyzwaniami, stresem, presją i zmianą. Uniezależniają nas od zewnętrznych okoliczności.  Osoby odporne psychicznie w większym stopniu radzą sobie z presją i emocjami, nawet w bardzo trudnych momentach. Podczas naszych warsztatów antystresowych skupiamy się na tym, by wzmacniać odporność psychiczną i uczyć pracowników, w jaki sposób mogą wpłynąć na swoje samopoczucie w ramach własnego wpływu. 


Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox