Stress management – warsztaty antystresowe

Na podstawie naszych doświadczeń wynika, że większość osób w organizacjach nie do końca prawidłowo różnicuje pojęcie stresu i braku opanowania emocji, nie zawsze wiążąc swoje reakcje z możliwością kontrolowania sposobu ich wyrażania. Warto pamiętać, że stresu nie można wyeliminować, natomiast zrozumienie mechanizmów reakcji stresowej, jej przyczyn i konsekwencji pomaga efektywniej radzić sobie z otaczającym światem i kontrolować emocje .

Poznanie i umiejętne minimalizowanie wpływu tych mechanizmów na nasze codzienne funkcjonowanie i emocje jest głównym celem tego szkolenia.

Korzyści dla uczestników:

  • Zdobycie wiedzy pozwalającej „oswoić” stres.
  • Poznanie czynników wywołujących stres oraz mechanizmów działania stresu w naszym mózgu (umyśle) i ciele.
  • Rozpoznanie własnych atutów i kierunków rozwoju wynikających z temperamentu.
  • Zdiagnozowanie reakcji stresowych u siebie i innych.
  • Wzrost umiejętności rozumienia swojego stylu reagowania emocjonalnego i wpływu emocji na poziom stresu.
  • Wypracowanie metod przeciwdziałania czynnikom stresogennym.
  • Radzenie sobie z negatywnymi skutkami reakcji stresowych.
  • Większa kontrola nad swoim życiem.
  • Polepszenie zdrowia, relacji międzyludzkich oraz własnej efektywności.

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox