Style kierowania

Głównym celem szkolenia jest uświadomienie sobie swojej roli jako menedżera zarządzającego zespołem i rozwijanie umiejętności elastycznego dopasowywania stylu zarządzania do potrzeb i poziomu kompetencji pracownika oraz inspirowanie do budowania swojego autorytetu w oparciu o partnerski styl zarządzania.

Korzyści dla uczestnika:

  • Uświadomienie sobie ról i funkcji menedżerskich.
  • Poznanie zasad i warunków budowania swojego autorytetu i postaw zaangażowania pracowników.
  • Uświadomienie sobie preferowanego przez siebie stylu zarządzania i wynikających z tego konsekwencji.
  • Poznanie różnych stylów zarządzania i korzystanie z nich adekwatnie do poziomu rozwoju i kompetencji pracownika.
  • Trening motywującego zlecania zadań według modelu sytuacyjnego zarządzania, prowadzenia rozmów delegujących, wspierającego i korygującego monitorowania i odbioru zadań.
  • Poznanie i przećwiczenie procedury egzekwowania.

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

19 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Ikonka DPD