Fundusze unijne Fundusze unijne
Integra Integra Integra Kliknij, aby przejsć dalej
Kliknij, aby przejsć dalej
  • Kontrast

Szczupły magazyn w praktyce integry

Udostępnij artykuł

Szczupły magazyn w praktyce integry

Gospodarka magazynowa kojarzy się głównie z produkcją i procesami logistycznymi. Niedobór surowców czy materiałów, niedostarczenie komponentów na czas, nadprodukcja czy nadmiar zapasów to problemy wydające się być typowymi dla magazynów i wielkich koncernów produkcyjnych. Jednak efektywne zarządzanie magazynem jest ważne niezależnie od skali prowadzonej logistyki i zarządzania zapasami.

Wcześniejsze działania wdrożeniowe Lean w Integrze obejmowały pokoje i obszary biurowe, o efektach pisaliśmy we wcześniejszych artykułach. Kolejnym newralgicznym obszarem doskonalenia stały się trzy magazyny dostępne w biurze. Zgodnie z zasadami 5S każdy magazyn został podzielony na kategorie w wyniku dokonanej selekcji znajdujących się w niej materiałów: magazyn gospodarczy, magazyn materiałów szkoleniowych i magazyn materiałów marketingowych. Zawartość każdego z magazynów została spisana a lista udostępniona jest przy każdym wejściu. Ułatwiło to sposób korzystania z dostępnych zasobów.

Podczas wdrożenia ujawniły się problemy z brakiem kontroli nad zapasami oraz ich nadmiarem. Dostępne zapasy były rozproszone po różnych obszarach, co utrudniało zapanowanie nad ich ilością i tempem zamawiania. Część materiałów ulega zniszczeniu spowodowanym ich ciągłym przemieszczaniem i brakiem zasad pobierania materiałów.

Efekty wdrożenia 5S to redukcja stanów magazynowych i lepsze zarządzanie zapasami. Kontrola wizualna to korzyść pozwalająca na lepszą komunikację i na korzystanie z zasobów bez konieczności kontaktowania się ze sobą. Nowy układ magazynów i ich reorganizacja pozwalają nam dziś na szybkie uzupełnianie zapasów i ułatwiają dostęp do korzystania z nich w sposób szybki i bezpieczny. Dodatkową korzyścią jest uzyskanie wolnej powierzchni magazynowej, zwiększenie wydajności bez konieczności ponoszenia dodatkowych wydatków na nowe rozwiązania czy technologie.

Wdrożenie systemu 5S pomogło nam wyeliminować marnotrawstwo, zreorganizować pracę oraz ustalić standardy korzystania i zamawiania materiałów.

Wdrożenie kluczowych zasad Lean Management w odniesieniu do procesów magazynowych to kolejny krok doskonalenia procesów biurowych i usługowych naszej firmy. Magazyn w naszym biurze był obszarem o najwyższych wskaźnikach marnotrawstwa.

Dobre praktyki zarządzania i organizacji pracy magazynu, niezależnie od jego wielkości, to gwarancja rozsądnej i umiejętnej gospodarki kosztami całej firmy. My to mamy czas na Ciebie!

Dorota Prędka – Operational Excellence Manager w Integra Consulting Poland perfekcjonistka, pasjonatka podróży, kreatorka ciekawych rozwiązań.