Przywództwo czyli delegowanie i egzekwowanie zadań pobudzające zaangażowanie

Skuteczne delegowanie i egzekwowanie zadań jest jedną z podstawowych kompetencji menadżerskich. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznani zostaną  z zasadami efektywnego delegowania zadań, monitorowania ich realizacji i udzielania informacji zwrotnej. Naszym celem jest dostarczenie odpowiedniej wiedzy i zestawu umiejętności menedżerskich i liderskich oraz inspiracja/zachęcenie do ich stosowania.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

  • Rozumieją swoją rolę jako menedżerów w firmie.
  • Mają świadomość swoich uprawnień i możliwości, w kontekście budowania swojego autorytetu i angażowania pracowników.
  • Wiedzą czemu służy i umieją przeprowadzić „expose szefa”.
  • Znają i stosują zasady efektywnego delegowania zadań i uprawnień.
  • Dostosowują swoje zachowania do stopnia rozwoju pracownika i świadomie stosują zachowania wspierające i egzekwujące.
  • Na bieżąco monitorują zadania i udzielają informacji zwrotnych budujących zaangażowanie.
  • Wiedzą, jaką rolę pełni i jakie cechy posiada dobry, efektywny zespół.
  • Mają świadomość roli lidera w zespole.
  • Umiejętnie reagują w sytuacji nie wykonania zadania przez swoich podwładnych.
  • Mają świadomość swoich silnych stron, obszarów rozwoju i mają indywidualny plan działań do wdrożenia.

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

19 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Ikonka DPD