Przywództwo czyli delegowanie i egzekwowanie zadań pobudzające zaangażowanie

Jak delegować zadania pracownikom? Korzyści z delegowania zadań są ogromne, jednak młodzi menedżerowie często nie potrafią ich dostrzec, boją się oddać kontrolę, wpadając w pułapkę mikrozarządzania, czyli zarządzania przez nadzorowanie. Jest demoralizujący i nieintuicyjny, ponieważ pragnienie kontroli, aby upewnić się, że wszystko idzie zgodnie z planem, stwarza w dłuższej perspektywie więcej problemów. Menedżer stosujący ten model próbuje osobiście kontrolować i monitorować wszystko w zespole, sytuacji lub miejscu. Chociaż czasami jest to przydatne (w przypadku projektów na małą skalę), zazwyczaj powoduje jednak, że menedżer traci kontrolę nad całą sytuacją i demotywuje zespół poprzez nadmierne nadzorowanie.

Nasze szkolenie kierujemy do wszystkich osób, dla których egzekwowanie zadań i ich delegowanie sprawia trudność. Wiemy bowiem, że skuteczne delegowanie i egzekwowanie zadań jest jedną z podstawowych kompetencji menadżerskich. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznani zostaną  z zasadami efektywnego delegowania zadań, monitorowania ich realizacji i udzielania informacji zwrotnej. Naszym celem jest dostarczenie odpowiedniej wiedzy i zestawu umiejętności menedżerskich i liderskich oraz inspiracja/zachęcenie do ich stosowania.

Na czym polega egzekwowanie zadań? 


Ważnym elementem szkolenia z delegowania i egzekwowania zadań jest szlifowanie w praktyce trudnych rozmów menedżerskich, w trakcie których lider konfrontuje się z pracownikiem, który nie wykonał powierzonego mu zadania. Powodów tej sytuacji może być wiele:

 • Pojawiły się nieprzewidziane okoliczności, które utrudniły realizację.
 • Czynność zadana nie leżała w zakresie jego obowiązków i została odsunięta na dalszy plan.
 • Osoba nadała temu zadaniu niski priorytet już w trakcie przyjmowania polecenia.
 • Wymusiłeś, jako zwierzchnik, zgodę na realizację (bez zmotywowania, a osoba nie miała sił, aby się przeciwstawić).
 • Osoba nie wykonała polecenia, bo Cię lekceważy lub po prostu nie chce jej się. 

Szkolenie z delegowania i egzekwowania uczy menedżerów, by zanim zareaguje nerwowo, zastanowił się i porozmawiał o tym z pracownikiem. Jest tylko 20% prawdopodobieństwa, że brak wykonania zadania wynika z jego złej woli. To tylko jeden z przykładowych case’ów omawianych i ćwiczonych podczas szkolenia.

Korzyści dla uczestników szkolenia z delegowania zadań i ich egzekwowania:

 • Rozumieją swoją rolę jako menedżerów w firmie.
 • Mają świadomość swoich uprawnień i możliwości, w kontekście budowania swojego autorytetu i angażowania pracowników.
 • Wiedzą czemu służy i umieją przeprowadzić „expose szefa”.
 • Znają i stosują zasady efektywnego delegowania zadań i uprawnień.
 • Dostosowują swoje zachowania do stopnia rozwoju pracownika i świadomie stosują zachowania wspierające i egzekwujące.
 • Na bieżąco monitorują zadania i udzielają informacji zwrotnych budujących zaangażowanie.
 • Wiedzą, jaką rolę pełni i jakie cechy posiada dobry, efektywny zespół.
 • Mają świadomość roli lidera w zespole.
 • Umiejętnie reagują w sytuacji nie wykonania zadania przez swoich podwładnych.
 • Mają świadomość swoich silnych stron, obszarów rozwoju i mają indywidualny plan działań do wdrożenia.

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox