Fundusze unijne Fundusze unijne
Integra Integra Integra Kliknij, aby przejsć dalej
Kliknij, aby przejsć dalej
 • Kontrast

Lean – rozwój procesów

Doradztwo i projekty wdrożeniowe lean

Nasze wsparcie w projektach lean opiera się na modelu 70/20/10 M. McCalla, R. Eichingera I M. Lombardo.
Efektywny projekt wdrożeniowy lean management cechuje się tym, że obejmuje swoimi działaniami przede wszystkim „czas pomiędzy warsztatami” (w oparciu o model rozwojowy – 70/20/10). Dlatego istotne jest wspólne zaplanowanie (zgodnie z możliwościami organizacji) ostatecznego kształtu projektu w zakresie wsparcia wewnątrz firmy tak, aby planowane działania były realne, bo tylko takie mogą przyczynić się do rzeczywistych zmian.

Tryb szkolenia: szkolenie stacjonarne

Skontaktuj się z nami

61 661 30 80

lub skorzystaj z formularza kontaktowego i wyślij zapytanie

Wyślij wiadomość

Tryb szkolenia: szkolenie stacjonarne

Doradztwo i projekty wdrożeniowe lean

Skontaktuj się z nami 61 661 30 80 lub skorzystaj z formularza kontaktowego i wyślij zapytanie
Wyślij wiadomość

Wiemy z doświadczenia, że planowanie działań (wsparcie organizacyjne – głównie przełożonych uczestników projektu), które z uwagi na duże przeciążenie zadaniami nie jest w pełni realizowane, przyczynia się do obniżenia rangi projektu i spadku zaangażowania w doskonalenie procesów oraz własny rozwój jego uczestników.

Doradztwo i projekty wdrożeniowe lean

Doradztwo i projekty wdrożeniowe lean

Zakres działania

Zakres działania

Nasze działania w zakresiewdrażania kultury ciągłego doskonalenia się obejmują doradztwo i wsparcie w poniższych obszarach:

 • analiza i diagnoza stanu obecnego oraz potencjału poprawy w oparciu o Lean Management (obszar produkcyjny /obszar usługowy/ obszar kompetencji miękkich);
 • wzmacnianie kultury lean organizacyjnej ukierunkowanej na ciągłe doskonalenie organizacji w oparciu o wdrażanie narzędzi lean. Projekty nakierowane na rozwiązanie konkretnych problemów organizacji z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania firmy;
 • projekty pilotażowe w wybranych obszarach firmy np.: produkcja i utrzymanie ruchu, dział zapewnienia jakości, łańcuch dostaw/ dystrybucja, logistyka i magazyny, działy rozwoju produktu, technologii i inżynierii, administracja i biura;
 • wsparcie w określeniu sposobów usprawnienia funkcjonowania firmy poprzez odpowiedni dobór praktycznych szkoleń, podczas których uczestnicy poznają narzędzia lean. Tworzenie strategii szkoleń i rocznych planów oraz wykształcenie przyszłych trenerów wewnętrznych (Train the Trainer);
 • reorganizacja i projektowanie linii i gniazd produkcyjnych. Projektowanie może dotyczyć pojedynczych linii, procesów logistycznych jak i obejmować całą fabrykę;
 • standaryzacja procesów w organizacji;
 • zarządzanie wiedzą w organizacji, opartą o standaryzację z wykorzystaniem metodologii TWI Job Instruction;
 • zarządzanie umiejętnościami zespołów biorąc pod uwagę rozwój indywidualny, bezpieczeństwo procesowe oraz realizację celów;
 • budowanie jakości w procesach organizacji, redukcja błędów i pracy korygującej;
 • stabilizacja procesów z wykorzystaniem metodoogi Six sigma oraz SPC;
 • rachunek i zarządzanie kosztami. Wskaźniki i mierniki ekonomiczne w aspekcie zarządzania kosztami produkcyjnymi i usługowymi oraz analiza progu rentowności.
Dlaczego warto

Dlaczego warto

Doradztwo i projekty wdrożeniowe lean będziemy realizować poprzez zindywidualizowanie zadań wdrożeniowych i plan akcji PDCA, którym zarządzają uczestnicy projektu. Aby wzmocnić intensywność oraz skuteczność wdrażanych zmian w zakresie kultury lean, sugerujemy udział uczestników projektu w sesjach Lean Leadership.

Narzędzia i gry

Doradztwo i projekty wdrożeniowe lean

W naszej pracy korzystamy z certyfikowanych narzędzi i gier szkoleniowych.

Sprawdź

Strefa wiedzy

Artykuły

Człowiek i proces – nowe spojrzenie na ósmą stratę

Patryk Lencioni, wybitny specjalista w zakresie budowania efektywnie współpracujących i zaangażowanych zespołów, który myśląc o współczesnych przedsiębiorstwach napisał niegdyś, że tym co pozwala zbudować przewagę konkurencyjną na rynku nie są już nowoczesne technologie ani łatwiejszy dostęp do surowców ale sprawnie funkcjonujące i świadome swojej roli zespoły menedżerskie.

Kliknij, aby przejsć dalej
Video

Jak zwiększyć zaangażowanie pracowników w bezpieczeństwo w pracy

Opowiada: Magdalena Rybarczyk-Dominas

Kliknij, aby przejsć dalej
Video

Lean Leadership

Kliknij, aby przejsć dalej

Wyślij zapytanie

Naszą misją jest naprawa, wsłuchiwanie się w potrzeby organizacji i pracowników. Dlatego myśląc o wynikach, myślimy o ludziach, naprawiamy system, nigdy ludzi, podchodzimy z szacunkiem do efektu i sprawiamy, że biznes wzrasta. Zadowoleni ludzie we wzrastających firmach to cel, do którego dążymy, podejmując się współpracy z Klientem. Jeśli chcesz dowiedzieć się, co możemy Ci zaproponować, napisz do nas!

* Pole wymagane

Szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Gemba Walk

Gemba Walk

Sprawdź
Standaryzacja pracy

Standaryzacja pracy

Sprawdź
Gra symulacyjna lean

Gra symulacyjna lean

Sprawdź