Kierowanie zespołem sprzedażowym

Celem szkolenia „kierowanie zespołem sprzedażowym” jest nabycie praktycznych umiejętności skutecznego zarządzaniem zespołem sprzedażowym oraz dostarczenie niezbędnych narzędzi i technik menedżerskie potrzebnych do tego, by robić to efektywnie.

Korzyści dla uczestników:

  • Zdobycie wiedzy na temat uwarunkowań skutecznego zarządzania sprzedażą poprzez cele.
  • Doskonalenie umiejętności stanowienia celów i kaskadowania ich na zadania oraz delegowania zgodnie z zasadami zarządzania poprzez cele.
  • Uporządkowanie zasad organizacji pracy działu handlowego w sposób wspierający efekty sprzedaży.
  • Umiejętność przygotowania i prowadzenia efektywnych zebrań handlowych.
  • Zdobycie umiejętności budowania ścieżki sprzedaży jako standardu pracy handlowca.
  • Zdobycie wiedzy na temat zarządzania relacją z pracownikiem poprzez cel sprzedażowy.
  • Nabycie wiedzy z zakresu skutecznego planowania, monitorowania, weryfikowania i kontrolowania działalności handlowej zespołu sprzedażowego.
  • Udzielanie wsparcia handlowcom w celu doskonalenia ich kompetencji i zwiększania potencjału realizacji celów handlowych.
  • Znajomość różnorodnych technik dla skutecznego motywowania podległych pracowników

Program warsztatów „Kierowanie zespołem sprzedażowym” dedykujemy menedżerom działów handlowych. Koncentrujemy się w nim na zarządzaniu sprzedażą w oparciu o przywództwo menedżera, który swoją postawą kształtuje zachowania proaktywne swoich przedstawicieli. W pracy z grupą zbudujemy umiejętność, która pomoże im w budowaniu i wzmacnianiu własnego autorytetu szefowskiego, wpływu motywowania pozafinansowego, przyjrzymy się grom, jakie podwładni potrafią stosować świadomie lub nie, na swoich szefach, aby nie musieć wykonywać wszystkich swoich obowiązków.


Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox