Motywowanie i kształtowanie postaw odpowiedzialności

Głównym celem szkolenia będzie trening umiejętności rozpoznawania indywidualnych potrzeb i dążeń oraz adekwatny dobór narzędzi motywacyjnych do każdego pracownika, co pozwoli podnieść jakość i efektywność pracy zespołu.

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak motywować pracowników skutecznie. W jaki sposób będą wzmacniać tę umiejętność? Poprzez:

 • Poznanie skutecznych modelów motywacyjnych.
 • Poznanie znaczenia emocji w motywacji oraz wpływu Inteligencji Emocjonalnej (IE) na efektywność zespołu.
 • Autodiagnoza osobistego kodu motywacyjnego DNA oraz zbudowanie mapy motywacyjnej swojego zespołu.
 • Trening rozmów mających na celu doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów motywujących w różnych sytuacjach pracy.

  Konstruktywne pochwały i krytyka, czyli jak motywować pracowników

  Podczas szkolenia z motywowania pracowników uczestnicy w praktyce nauczą się, jakie rodzaje komunikatów mających chwalić pracowników lub krytykować ich zachowania, sprzyjają budowaniu motywacji u nich.

  Jak motywować pracowników poprzez pochwały? Wśród pochwał poprawiających efektywność pracy możemy wymienić:

  • Podawanie wyjaśnienia w oparciu o konkretne przykłady
  • Pochwała za zachowanie lepsze niż to, które jest oczekiwane
  • Pochwała podawana wprost, bez domieszki krytyki
  • Pochwała, która ma na celu pochwalenie i zauważenie, bez żadnych ukrytych motywów, bez oczekiwania jakichś specjalnych, rewolucyjnych zmian
  • Pochwała dawana w momencie, gdy osoba na to zasługuje, nieodkładana na specjalną okazję

  Jednak motywowanie pracowników polega nie tylko na dawaniu pochwał, ale również konstruktywnej krytyki, gdy wymaga tego sytuacja. Jak motywować pracowników poprzez komunikat krytykujący zachowanie/realizację zadania etc.? Najważniejsze w tym kontekście jest wysyłanie takich komunikatów, które pokazują otwartą postawę menedżera wobec pracownika. Może to być:

  • Rozmowa na temat przyczyn i skutków
  • Krytyka oraz wskazanie sposobów poprawnego wykonania zadania
  • Krytyka podawana w warunkach prywatności („twarzą w twarz”), która jest skuteczniejsz
  • Krytyka podawana ze względu na dobro pracownika – w celu:
   • zwiększenia zakresu jego osiągnięć w przyszłości,
   • uświadomienia mu zakresu jego kompetencji,
   • polepszenia jego sytuacji w firmie w przyszłości.

  Korzyści dla uczestników szkolenia z motywowania pracowników:

 • Poznanie nowatorskiej teorii motywacyjnego DNA.
 • Zrozumienie procesów i zasad rządzących motywacją.
 • Poznanie i wypróbowanie narzędzi skutecznego motywowania siebie i innych.
 • Rozwój umiejętności rozpoznawania indywidualnych potrzeb, dążeń i oczekiwanych wzmocnień (nagród).
 • Uzyskanie łatwości w indywidualnym dopasowaniu do pracownika sposobu rozmowy o zadaniu.
 • Stworzenie „mapy motywacyjnej” swojego zespołu, co pozwoli podnieść jego efektywność oraz jakość pracy i poczucie osiąganej satysfakcji.
 • Poznanie skutecznych sposobów zarządzania po sytuacji stresowej, mających wpływ na automotywację i motywację zespołu.
 • Wzrost umiejętności prowadzenia rozmów motywujących, co przekłada się na sprawniejsze zarządzanie zespołem.

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox