Zarządzanie i planowanie strategiczne

Wdrażamy strategie i rozwiązujemy konkretne problemy w kluczowych obszarach organizacji. Włączanie kadry menedżerskiej w proces planowania strategicznego i powiązanie planowania operacyjnego ze strategią są podstawowymi technikami nowoczesnego partycypacyjnego zarządzania. Szkolenie z zarządzania strategicznego jest więc dla każdej nowoczesnej firmy działaniem strategicznym! Wyposażenie pracowników w kompetencje pozwalające na efektywne planowanie strategiczne w firmie minimalizuje ryzyko niepowodzeń biznesowych.

Cele szkolenia z planowania strategicznego:

Nasze szkolenia z zarządzania strategicznego cieszą się popularnością i zaufaniem uczestników ze względu na ich praktyczny charakter oraz kadrę doświadczonych trenerów, którzy realizują je w oparciu o konkretne cele:

  • Poprawa efektywności organizacji poprzez większą synergię działań najwyższej kadry menedżerskiej.
  • Poprawa wyników firmy dzięki poprawie planowania i priorytetyzację celów realizowanych przez najwyższa kadrę menedżerską.
  • Wprowadzenie do strategii firmy więcej elementów nowoczesnego, prospołecznego planowania nakierowanego na długoterminową poprawę efektywności.

Dbamy o to, by szkolenia z procesu planowania strategicznego łączyły potrzeby uczestników z potrzebami organizacji, w których pracują. Znając doskonale realia biznesowe, potrafimy łączyć te dwa aspekty dbając o jak najwyższą jakość szkoleń.

Szklenie z zarządzania strategicznego – korzyści dla organizacji:

Wdrożenie projektu szkoleń z zarządzania strategicznego ma przynieść organizacji wymierne korzyści. Decydując się na współpracę z nami, masz pewność:

  • Poprawa planowania operacyjnego doprowadzi do poprawy wyników w perspektywie kilku miesięcy.
  • Wzrosną umiejętności uczestników w zakresie tworzenia warunków dla wysokiej efektywności pracowników.
  • Wzrośnie zdolność organizacji do partycypacyjnego planowania strategicznego.

Korzyści dla uczestnika szkolenia z zarządzania strategicznego:

Uczestnicy szkoleń z zarządzania strategicznego są dla nas partnerami do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń. Pracując z nimi, obracamy się w realiach biznesowych ich firm tak, by przebieg szkolenia był jak najbardziej użyteczny w dalszej, codziennej pracy konkretnych osób. Wśród korzyści dla uczestnika szkolenia z zarządzania strategicznego warto wymienić:

  • Wzrost umiejętności z zakresu osiągania wysokiej efektywności własnej i motywowania pracowników.
  • Wzrost motywacji i zorientowania na cele strategiczne i udziału w ich operacjonalizacji i osiąganiu.
  • Rozwinięcie umiejętności definiowania priorytetów i podejmowania decyzji.

Zarządzanie i planowanie strategiczne bazuje na rozwoju organizacji w oparciu o wyznaczoną misję i wizję organizacji. Pozwala zdefiniować na ich podstawie cele strategiczne oraz wartości, jakimi kierować się będzie organizacja w perspektywie najbliższych 3-5 lat. Cele te i wartości, aby były efektywnie realizowane muszą mieć bezpośrednie połączenie z postawami pracowników oraz osiąganymi przez nich wynikami na rzeczywistych procesach. Istnieje wiele metod zarządzania i planowania strategicznego, które podczas szkolenia przedstawimy Państwu w skondensowany sposób, wraz z korzyściami i wadami każdego z rozwiązań. Dostarczymy wiedzę niezbędną do tego, byście mogli Państwo podjąć najlepszą dla siebie decyzję z uwzględnieniem czynników makro i mikroekonomicznych oraz specyfiki własnej działalności.


Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox