Zarządzanie zespołem rozproszonym

Szkolenie z zarządzania zespołem rozproszonym jest propozycją dla wszystkich osób zarządzających zespołami, dla których ważne jest, aby pracować w zmotywowanym – pełnym energii i czerpiącym satysfakcję z pracy zespole. Dla każdego, kto poszukuje odpowiedzi na pytanie: co zrobić, żeby ludziom chciało się chcieć? Jak „przekonać” do podjęcia wysiłku, nowego zadania, niestandardowej pracy? I dlaczego do jednych dane argumenty trafiają, a inni pod ich wpływem jeszcze bardziej „gasną”? W końcu dla wszystkich, którzy mają poczucie, że ich nie trzeba motywować, ale łatwo im „podciąć skrzydła” – czyli dla każdego szefa, który chciałby świadomie dbać o swoją automotywacje i energię do pracy w zarządzaniu zespołem rozproszonym.

Cele szkolenia z zarządzania zespołem rozproszonym

Zarządzanie zespołem rozproszonym stało się szczególnie ważną umiejętnością w czasie pandemii, kiedy menedżerowie, dosłownie, stracili z oczu swoich pracowników. Jednak także i dziś coraz więcej firm decyduje się na pracę zdalną lub hybrydową. Nasze szkolenia z zarządzania zespołem rozproszonym są więc odpowiedzią na potrzeby współczesnych organizacji. Co jest celem szkoleń?

 • Poznanie wskazówek pomocnych w organizacji pracy zespołu rozproszonego. 
 • Omówienie dobrych praktyk lidera transformacyjnego – jako najbardziej zaadaptowanego do współczesnych warunków pracy.
 • Rozpoznanie potrzeb pracowników pracujących w zespołach rozproszonych. 
 • Bieżąca komunikacja z zespołem, delegowanie, monitorowanie i odbiór zadań – co robić, aby poprzez te zachowania menedżerskie wzmacniać motywację pracowników. 
 • Trening udzielania informacji zwrotnej i monitorowania realizacji zadań w zespołach rozproszonych. 

Korzyści dla uczestników szkolenia z zarządzania zespołem rozproszonym:

 1. Poznanie nowatorskiej teorii motywacyjnego DNA.
 2. Zrozumienie procesów i zasad rządzących motywacją.
 3. Poznanie i wypróbowanie narzędzi skutecznego motywowania siebie i innych.
 4. Rozwój umiejętności rozpoznawania indywidualnych potrzeb, dążeń i oczekiwanych wzmocnień (nagród).
 5. Zyskanie przez menedżerów łatwości w indywidualnym dopasowaniu do pracownika sposobu rozmowy o zadaniu.
 6. Stworzenie „mapy motywacyjnej” swojego zespołu, co pozwoli podnieść jego efektywność oraz jakość pracy i poczucie osiąganej satysfakcji.
 7. Wzrost umiejętności prowadzenia rozmów motywujących, co przekłada się na sprawniejsze zarządzanie zespołem.

Praca warsztatowa – zarządzanie zespołem rozproszonym

Podczas szkoleń z zarządzania zespołem rozproszonym pracujemy warsztatowo i odwołujemy się do: 

 1. psychologii pracy – bilansu korzyści i zagrożeń płynących z pracy w rozproszeniu, 
 2. najlepszych praktyk zaczerpniętych ze współpracy z naszymi klientami,
 3. stworzenia warunków do wymiany doświadczeń,
 4. poszerzenie świadomości menedżerów dotyczącej tego, jak wspierać i chronić najpierw siebie a następnie swoje zespoły przed dwojakiego rodzaju skutkami tej formy pracy: 
  1. indywidualnymi, które wiążą się z podwyższonym poziomem stresu, obniżonym nastrojem, lękiem i poczuciem osamotnienia oraz 
  2. organizacyjnymi, które dotykają efektywności pracy zespołu, jakości współpracy, możliwości kontroli powierzonych zadań, spójności procesu. 

Tematy poruszane podczas szkolenia z zarządzania zespołem rozproszonym

Program naszych szkoleń z zarządzania zespołem rozproszonym zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta. Każda organizacja i zespół jest inny, dlatego szczególnie dbamy o to, by wiedza i umiejętności dotyczące zarządzania zespołem rozproszonym, były możliwe do wdrożenia w konkretnym miejscu i czasie. 

Z pewnością jednak podczas szkoleń z zarządzania zespołem rozproszonym nie można pominąć tak kluczowych obszarów tematycznych jak:

 1. Środowisko pracy zespołów rozproszonych – utrudnienia i możliwości. 
 2. Stworzenie / wzmocnienie dobrego wirtualnego zespołu.
 3. Lider transformacyjny (B. Bass) – jako optymalny model przywódczy w zespole rozproszonym.
 4. Delegowanie, monitorowanie i informacja zwrotna – podstawowe narzędzia pracy z zespołem rozproszonym. 
 5. Właściwe formy  i praktyki kontaktu – mail / komunikator / spotkania online.
 6. Empatia, elastyczność, motywowanie na odległość oraz docenianie różnorodności.

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox