Sztuka skutecznych prezentacji biznesowych

Głównym celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy na temat efektywnych spotkań oraz narzędzi do ich przygotowywania, prowadzenia oraz podsumowywania – dla zróżnicowanych grup odbiorców (pod kątem uczestników i ich liczby oraz czasu trwania spotkania). Uczestnicy projektu będą doskonalić umiejętności prowadzenia spotkań – zarówno w zakresie ich struktury, jak i dynamiki. Dowiedzą się również w jaki sposób budować pewności siebie i wzmacniać swój autorytet jako osoby prowadzącej spotkanie. Istotnym elementem szkolenia będzie także budowanie postawy koncentracji na rozwiązaniach i wymiernych rezultatach spotkań.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

  • Ustalić, utrzymywać i egzekwować porządek i dyscyplinę spotkań w zakresie czasu trwania, udziału uczestników spotkania (prowadzenia dyskusji), tematu i przebiegu spotkań (zarządzanie czasem i dynamiką spotkań).
  • Lepiej radzić sobie z zastrzeżeniami, które pojawiają się w trakcie spotkań oraz umiejętnie reagować na wskazywane błędy.
  • Lepiej radzić sobie z emocjami i stresem, które pojawiają się w trakcie spotkań.
  • Prowadzić spotkania z myślą o celu, jakim jest znalezienie rozwiązań oraz zadowolenie klienta z obsługi (nawet w przypadku wystąpienia błędów i problemów).

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

19 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Ikonka DPD