Sztuka skutecznych prezentacji biznesowych

Głównym celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy na temat efektywnych spotkań oraz narzędzi do ich przygotowywania, prowadzenia oraz podsumowywania – dla zróżnicowanych grup odbiorców (pod kątem uczestników i ich liczby oraz czasu trwania spotkania). Uczestnicy projektu będą doskonalić umiejętności prowadzenia spotkań – zarówno w zakresie ich struktury, jak i dynamiki. Dowiedzą się również w jaki sposób budować pewności siebie i wzmacniać swój autorytet jako osoby prowadzącej spotkanie. Istotnym elementem szkolenia będzie także budowanie postawy koncentracji na rozwiązaniach i wymiernych rezultatach spotkań.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Ustalić, utrzymywać i egzekwować porządek i dyscyplinę spotkań w zakresie czasu trwania, udziału uczestników spotkania (prowadzenia dyskusji), tematu i przebiegu spotkań (zarządzanie czasem i dynamiką spotkań).
 • Lepiej radzić sobie z zastrzeżeniami, które pojawiają się w trakcie spotkań oraz umiejętnie reagować na wskazywane błędy.
 • Lepiej radzić sobie z emocjami i stresem, które pojawiają się w trakcie spotkań.
 • Prowadzić spotkania z myślą o celu, jakim jest znalezienie rozwiązań oraz zadowolenie klienta z obsługi (nawet w przypadku wystąpienia błędów i problemów).

Struktura skutecznej prezentacji biznesowej

Umysł każdego człowieka domaga się porządku. W celu zapewnienia sobie maksimum skuteczności i minimum ryzyka wywołania zamętu w głowach słuchaczy oraz umożliwienia im przyswojenia materiału lub choćby zrozumienia jego sensu, musisz przedstawić go w logicznej kolejności. To jednak z kluczowych zasad skutecznej prezentacji.

Żeby osiągnąć powyższy cel, musisz pomóc swoim słuchaczom, m. in. poprzez dobrze ułożoną strukturę prezentacji. Istnieją dwa powody, dla których należy nadać Twojej prezentacji odpowiednią strukturę:

 • cel Twojej prezentacji, jej znaczenie dla uczestników oraz układ programu staną się jaśniejsze,
 • słuchaczom łatwiej będzie śledzić Twoje myśli i idee, co w rezultacie zmotywuje ich do działania po prezentacji.

Generalny porządek skutecznej prezentacji biznesowej, który ułatwi odbiorcy zrozumienie i zatrzyma go przy Tobie przez cały czas trwania wystąpienia, można ubrać w logiczną strukturę. „3P” jest doskonałym narzędziem do nadania struktury prezentacji.

Jak w praktyce wygląda zasada skutecznej prezentacji 3P?

 • Powiedz, o czym będziesz mówić (przedstawienie
  tematu i celu prezentacji, główne punkty (bloki) wypowiedzi – spis treści).
 • Powiedz, co masz do powiedzenia (omówienie każdego bloku, trzymając się uprzednio przedstawionego spisu treści).
 • Podsumuj, co właśnie powiedziałeś (podsumowanie całości – prezentując najważniejsze przesłanie Twojej prezentacji).

Podczas szkolenia ze skutecznych prezentacji teoretyczne informacje będzie mógł przećwiczyć w praktyce. Wierzymy, że najważniejszą zasadą skutecznych prezentacji jest praktyka i czas. Tylko mając odpowiednie narzędzia i ćwicząc swoje wystąpienia, dojdziesz do perfekcji w skutecznych prezentacjach biznesowych.


Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox