Team building = budowanie zespołu

Celem strategicznym warsztatów jest wsparcie budowania dobrze współpracujących, skoncentrowanych na wspólnym celu – zespołów.

Korzyści dla uczestników:

  • Lepsze poznanie siebie nawzajem w innym kontekście niż codzienna praca.
  • Analiza swoich naturalnych predyspozycji i zachowań preferowanych w pracy – badanie Extended DISC, możliwość „budowania” na swoich zasobach oraz „uwolnienie się od napięć” dzięki zrozumieniu naturalnych stylów zachowania się współpracowników – ich mocnych stron i ograniczeń.
  • Wzrost zaufania w zespole.
  • Wzrost otwartej komunikacji w zespole.
  • Doświadczenie korzyści wynikających z indywidualnych różnic poszczególnych osób.
  • Poznanie mechanizmów i zasad dobrej współpracy.
  • Uświadomienie sobie własnego wpływu na atmosferę panującą w zespołu i osiągane wyniki.
  • Możliwość analizy zasobów zespołu – jego mocnych stron i (zachowań wspierających osiąganie celów poprzez wypracowanie efektów synergii) i ograniczeń (zachowań obniżających jakość współpracy i osiągane wyniki) oraz wypracowanie, na tej podstawie katalogu zasad dobrej współpracy.
  • Wzrost proaktywności i odpowiedzialności poprzez „skatalogowanie” pożądanych zachowań.

Korzyścią dla organizacji będzie diagnoza zespołu –  poprzez analizę adoptowanych i naturalnych zachowań jego członków i bardziej efektywne, dopasowane do potrzeb zarządzanie zespołem.

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox