Team Impulse

Team Impulse to nasz autorski projekt, który od trafnej diagnozy pozwala przejść do synergicznego zespołu, czującego satysfakcję z własnej pracy. Team Impulse uaktywnia kadrę menedżerską wyższego szczebla, której zaangażowanie jest niezbędne dla wprowadzenia zmian rozwojowych wśród wszystkich pracowników. Jego efektem jest wzrost współpracy w zespołach menedżerskich!  

Co zyskuje pracownik, dzięki szkoleniu Team Impulse?

 • Właściwie dopasowane działania rozwojowe.
 • Adekwatną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania zespołem.
 • Świadomość ograniczeń własnych i zespołu, którym zarządza.
 • Zaangażowanie i poczucie wpływu.
 • Lepszą jakość współpracy w zespole menedżerskim.

Co zyskuje firma, dzięki szkoleniu Team Impulse?

 • Kompleksową diagnozę aktualnej sytuacji organizacji w zakresie zarządzania, komunikacji i współpracy oraz diagnozę potrzeb rozwojowych.
 • Uaktywnioną kadrę menedżerską wyższego szczebla, której zaangażowanie jest niezbędne dla wprowadzania zmian rozwojowych.
 • Zaangażowanie menedżerów w tworzenie kierunku rozwoju organizacji.
 •  Integrację zespołu menedżerskiego i wszystkich zespołów w organizacji.
 • Samodzielne planowanie systemowych programów rozwojowych adekwatnych do potrzeb i strategii organizacji.
 • Długotrwałą mobilizację i wsparcie menedżerów w kreowaniu postawy odpowiedzialności i zaangażowania pracowników.
 • Wzrost poziomu satysfakcji zawodowej pracowników.
 • Wysoką efektywność wdrażanych zmian i planów rozwojowych, poprzez systemową pracę.
 • Redukcję kosztów projektów rozwojowych poprzez ich idealne i rozsądne dopasowanie do potrzeb firmy.
 • Realne wsparcie w realizowanych równolegle projektach firmy.
 • Przełożenie efektów działań rozwojowych na zdefiniowane potrzeby biznesowe/wyniki firmy.

Team Impulse zakłada prace na dwóch osiach, które mają być współzależne – budowanie silnego, skoncentrowanego na wspólnym celu zespołu oraz rozwoju kompetencji wzmacniających leadership w organizacji. Jeśli Twój zespół znajduje się w trakcie zmian (np.: wkrótce nastąpi zmiana lidera) lub w Twojej organizacji zaczyna obowiązywać nowa strategia, to odpowiedni moment, by porozmawiać z nami na temat projektu.


Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox