Artur Gryzik
Trener biznesu

Jestem trenerem biznesu z 18-letnim stażem. Kompetencje trenerskie budowałem na zdobytych wcześniej doświadczeniach sprzedażowych i kierowniczych. Jako trener wewnętrzny banku a później – jako menedżer zespołu trenerów, wspierałem swoimi szkoleniami kierowników średniego szczebla oraz pracowników sił sprzedaży, tworzyłem i wdrażałem standardy obsługi klienta w placówce bankowej.

Specjalizuję się w rozwoju kompetencji komunikacyjnych w obszarze sprzedaży i obsługi klienta oraz zarządzania zespołem. Prowadzę szkolenia dla menedżerów z umiejętności kierowniczych: komunikacji i informacji zwrotnej, budowania autorytetu, budowania zespołów i współpracy, motywowania, delegowania i egzekwowania, prowadzenie zebrań. Szkolę handlowców w obszarze technik sprzedaży, negocjacji, budowania efektywnych relacji. Sprzedawców – z obsługi klienta, technik sprzedaży, współpracy z klientem w sytuacjach trudnych. Menedżerów i specjalistów szkolę z perswazji, asertywności, umiejętności prezentacji. Mam licencję Extended DISC.

W trakcie współpracy z Integra Consulting Poland przeprowadziłem ponad 500 dni szkoleniowych.


Główne obszary specjalizacji:

  • Sprzedaż i obsługa klienta
  • Negocjacje handlowe
  • Zarządzanie zespołem
  • Zarządzanie sprzedażą
  • Szkolenia menedżerskie

Kluczowe projekty:

Stworzyłem program szkoleniowy dla liderów i doradców Centrów Kredytowych LUKAS Bank SA (obecnie Credit Agricole). Model działania pracowników opierał się na aktywnej sprzedaży, elastycznym podejściu do potrzeb Klienta oraz zachowaniu przyjaznego standardu obsługi klienta. Projekt opierał się na standardach obsługi klienta banku, jego charakter był bardziej sprzedażowy. Obejmował szkolenia dla doradców z zakresu technik sprzedaży produktów kredytowych, argumentacji, domykania sprzedaży, stosowania języka korzyści oraz sytuacji trudnych, radzenia sobie z obiekcjami klienta, zachowań w sytuacjach konfliktowych, asertywnej komunikacji, modelu przyjmowania reklamacji, stawiania granic. Liderzy uczestniczyli w szkoleniach dotyczących zarządzania obsługą klienta, na których poznali etapy procesu sprzedaży, kluczowe wskaźniki sprzedażowe, wyznaczanie celów, delegowanie zadań, style zarządzania, egzekwowanie zadań, zachowania w sytuacjach konfliktowych, wywieranie wpływu i radzenie sobie z manipulacjami ze strony podwładnych i klientów; motywowanie pracowników, czynniki higieny i motywatory, piramida potrzeb, kreowanie środowiska pracy, współpraca w zespole. 


Kluczowi klienci:

Credit Agricole Bank Polska SA, Agata SA, Media Markt, Eurocash, Bonduelle, Bank Spółdzielczy Zamość, Bank Spółdzielczy Strzyżów, Bank Spółdzielczy Księżpol, Bank Spółdzielczy Łaszczów, SKOK „Wisła” Puławy , Volksbank Leasing, Concordia Ubezpieczania, BZ WBK SA, Pol-Eko Sp. z o. o., Carboholding Sp. z O. O., Tarczyński SA, Maspex, ZT Kruszwica, PGE SA, Sokołów SA.

gryzik artur zdjęcie Integra