Elwira Kosnarewicz
Doradca HR, Trener, Psycholog, Coach ICC

Doradca personalny, certyfikowany coach ICC, trener biznesu, psycholog. Od ponad 20 lat związana z szkoleniami. Specjalizuje się w doradztwie i szkoleniach z zakresu rekrutacji i selekcji pracowników; prowadzenia rozmów oceniających; wdrażania systemów zarządzania (m.in. systemu okresowej oceny pracowników, systemu kompetencji), a także rozwijania umiejętności interpersonalnych. Prowadzi zajęcia przygotowujące do pracy trenera.Posiada również bogate doświadczenie w projektach wdrożeniowych mających na celu podnoszenie efektywności biznesowej jednostek organizacyjnych lub całych organizacji. W tych projektach najczęściej pełni rolę koordynatora merytorycznego, jest autorem lub współautorem rozwiązań koncepcyjnych oraz koordynatorem prac wdrożeniowych. Równolegle prowadzi projekty dotyczące doskonalenia kompetencji menedżerskich. Korzysta wówczas z metody pracy warsztatowej oraz z metody assessment i development center.

kosnarewicz elwira Integra