Hanna Malinowska
Trener, Coach, Konsultant

Jestem trenerem biznesu z 20-letnim doświadczeniem. Praktyczne doświadczenia zdobyłam podczas kilkuletniej pracy w międzynarodowych korporacjach (Bahlsen Sp. z o.o. – aktualnie Lorenz oraz Amplico AIG Life – aktualnie Life Med). W swojej pracy doradczej, szkoleniowej i coachingowej pracuję z menedżerami na różnych szczeblach zarządzania oraz zarządami firm. Moją pasją jest pomaganie firmom we wdrażaniu efektywnych i inspirujących metod przywództwa, tworzeniu spójnych standardów leadership oraz wspieranie organizacji w implementacji tych standardów w codziennej praktyce. Ogromną satysfakcję sprawia mi pomoc młodym menedżerom w procesie obejmowania funkcji zarządczych. Na co dzień realizuję projekty związane z doskonaleniem umiejętności współpracy – w procesach sprzedaży, obsługi klienta, relacjach z kontrahentami oraz w wewnątrz firmy, w obszarze zarządzania pracownikami. W pracy stosuję metodykę NVC w biznesie (Nonviolent Communication), praktykuję zindywidualizowane podejście do procesów motywowania pracowników, z uwzględnieniem ich naturalnych talentów, systematyczny i konsekwentny rozwój kompetencji poprzez dopasowane działania menedżera (model zachowań Extended DISC®) oraz model rozwoju pracownika wg Blancharda. Chętnie angażuję się we wszelkie działania mające na celu poprawę jakości współpracy w organizacji poprzez tworzenie efektywnych i zgranych zespołów oraz udrażnianie komunikacji międzydziałowej (jest mi bardzo bliski model dysfunkcji pracy zespołowej Patricka Lencioniego). W trakcie współpracy z firmą Integra Consulting Poland przeprowadziłam ponad 3000 dni szkoleniowych.


Specjalizuję się w szkoleniach z zakresu:

  • przywództwa i stylów zarządzania
  • budowania i zarządzania zespołami, profilaktyki i leczenia dysfunkcji zespołowych
  • zarządzania sytuacjami konfliktowymi w pracy
  • konstruktywnej komunikacji interpersonalnej
  • efektywności osobistej – dobrej organizacji pracy i radzenia sobie ze stresem, rozwoju potencjału twórczego

 

Kluczowe projekty:

Pepco Poland
Realizowany od 2 lat projekt Leadership Excellence, którego celem jest poprawa kultury zarządzania w firmie. Projekt dla menedżerów wszystkich szczebli zarządzania w oparciu o model leadership z elementami wypracowanymi wewnętrznie. Szkolenia indywidualne i grupowe, konsultacje, wdrażanie nowych kierowników, warsztaty tematyczne doskonalące konkretne umiejętności. Projekt realizowany w ścisłej współpracy z działem HR w zakresie modyfikacji, zgodnie z bieżącymi potrzebami uczestników wynikającymi z dynamicznego rozwoju organizacji.

Nestle Polska S.A. Oddział Kalisz
Projekt Winiary Plus realizowany od 8 lat z firmą Nestle (Kalisz). Obszary objęte projektem: poprawa jakości komunikacji, współpracy i metod zarządzania w organizacji. Metodyka projektu bazuje na szkoleniach wspierających zmianę procesów, wymianie doświadczeń między pracownikami oraz treningu praktycznych umiejętności szkolonych zespołów. Skupiamy się na poprawie jakości współpracy w zespołach. Doskonalimy umiejętności zarządzania ludźmi u liderów produkcyjnych oraz u kierowników poszczególnych sekcji. Istotną wartością projektu są spotkania w grupach zróżnicowanych – wymiana doświadczeń między osobami z różnych działów, stanowisk, o różnym stażu i poziomie wiedzy. Przyjęty model interakcji umożliwia poprawę jakości komunikacji i współpracy pomiędzy działami.

Carl Zeiss Shared Services Sp. z o. o.
Dwuletni projekt z Carl Zeiss dedykowany dla menedżerów i liderów. Jego celem jest wspieranie kadry kierowniczej w skutecznym zarządzaniu dużymi, zróżnicowanymi i wymagającymi zespołami. Różnice osobowościowe, wiekowe i bardzo wysokie wymagania są wyzwaniem dla liderów w organizacji. Nasze działania skoncentrowane są na rozwijaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności osobistych umożliwiających skuteczne radzenie sobie z sytuacjami zaskakującymi i trudnymi. Podczas warsztatów skupiamy się na analizie sytuacji i tworzeniu planów rozwoju, modelowaniu rozwiązań konkretnych i aktualnych problemów zgłaszanych przez uczestników, wdrażaniu adekwatnych narzędzi menedżerskich. W pracy z uczestnikami sięgamy po takie metody jak konsultacje i coaching grupowy.


Kluczowi klienci:

Nestle Winiary, Pepco, Wika, Duni, Carl Zeiss, Kramp, Smurfit Kappa, GlaxoSmithKlein, Adama, Vox Meble i Drzwi, Yes Biżuteria, Inooutic, Paroc, Kompania Piwowarska, PKP, Aquanet, Edica, Impel, ABB, Allegro, Hochland

malinowska hanna Integra Consulting