Magdalena Wojciechowska
Coach ICC, Superwizor, Trener Biznesu, Asesor, Wykładowca Akademicki

Międzynarodowy, certyfikowany coach i trener biznesu kadry zarządzającej i menedżerskiej, doświadczony praktyk biznesu. Pasjonuje się psychologią biznesu, tworzeniem środowiska sprzyjającego procesom rozwojowym, innowacji i wdrażaniu zmian. Przygotowuje i realizuje procesy rozwojowe dla Klientów z branży energetycznej, logistycznej, transportu i doradztwa prawnego. Główne obszary zainteresowania to zarządzanie zmianą – szczególnie opór przed zmianą, efektywność osobista liderów, przywództwo, zarządzanie trudnymi zespołami i umiejętności społeczne. Zajmowała stanowiska zarządcze w polskich i międzynarodowych firmach, jest wykładowcą akademickim i promotorem prac dyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.