Marek Małkowicz
Menedżer, Trener rekomendowany przez PTP, Executive coach, Psycholog

Psycholog edukacji i trener biznesu, od kilkunastu lat coach, menedżer i właściciel Integra Consulting Poland – jednej z czołowych firm na polskim rynku doradczo-szkoleniowym. Od 1999 r. jest licencjonowanym trenerem II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie treningu rozwoju kompetencji osobistych i społecznych. Licencjonowany trener, wykorzystujący w swojej praktyce koncepcję Analizy Transakcyjnej oraz narzędzie diagnostyczne Extended DISC. Na co dzień jako dyrektor merytoryczny zarządza 30-osobowym zespołem ludzi, dbając o rozwój firmy. Aktywny jako coach, trener i menedżer innowacyjnych projektów rozwojowych. Autor szeregu artykułów w prasie i Internecie oraz wielu audycji w telewizji i radiu. Wykładowca menadżerskich studiów MBA na WSB w Poznaniu realizowanych przy współpracy z Franklin University. Współtwórca i główny realizator projektów Body Mind Training for Managers®. Od 1998 r. już kilkunastokrotnie jako prelegent dzielił się swoim doświadczeniem w ramach wielu konferencji branży HR.

Malkowicz Marek Integra-Consulting właściciel