Michał Brywczyński
Trener, Specjalista ds. badania potrzeb szkoleniowych i ewaluacji szkoleń

Praktyk z wieloletnim stażem trenerskim i doświadczeniem w projektowaniu i ewaluacji złożonych projektów szkoleniowych. Trener biznesu od 2005 roku, coach od 2010 roku, wykładowca akademicki na UAM Poznań, prelegent w ramach Akademii Wszystkich Wieków WSB, konsultant w doradztwie. Działa w poznańskim oddziale klubu Toastmasters International, zrzeszającym osoby pragnące doskonalić własne umiejętności w zakresie wystąpień publicznych. Właściciel Agile Project Management Polska – firmy zarządzającej projektami innowacyjnymi i komercjalizacją projektów badawczych, pracującej w oparciu o model pracowników rozproszonych. Specjalizuje się w prowadzeniu praktycznych szkoleń i warsztatów menedżerskich oraz podnoszenia skuteczności pracy zespołów, coachingów i szkoleń doskonalących umiejętności skutecznych wystąpień publicznych i radzenia sobie ze stresem, szkoleniach z zakresu umiejętności handlowych i obsługi klienta. Prowadzi również coachingi z zakresu psychologii inwestowania.