Patryk Pałaszewski
Trener biznesu, Lektor j. angielskiego

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu różnic międzykulturowych, warsztatów z cyklu International Communication Training oraz szkoleń Business English, ze szczególnym naciskiem na rozwój umiejętności komunikacyjnych. Prowadzi zajęcia wśród kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla, zarówno w formie szkoleń indywidualnych, jak i grupowych. Obok kwalifikacji szkoleniowych, posiada również kompetencje oraz doświadczenie kierownicze, które zdobył podczas zakładania, rozwijania i zarządzania wieloma przedsięwzięciami biznesowymi. W swojej pracy zawodowej pracował w międzynarodowych zespołach, gdzie współpracował z partnerami biznesowymi z Europy, Ameryki i Azji.

Pałaszewski Patryk Integra-Consulting