Renata Brukiewicz
Trener biznesu

Praktyk z 20-letnim doświadczeniem biznesowym. Pracę od najniższego szczebla rozpoczęła w 1993 roku w dziale obsługi Klienta. Przez te lata miała okazję przejść wiele stanowisk kierowniczych i poznać różne obszary kompetencji. Zarządzała zespołem 7 menadżerów na oddziałach rozproszonych terytorialnie. Obecnie trener biznesu. Członek Rady Ekspertów Wielkopolskiego Związku Pracodawców. (ekspert w sytuacji zmiany oraz kształtowania wizerunku). Trener ds. komunikacji z Poznańskim Ośrodkiem Wspierania Przedsiębiorczości. Prowadzi zajęcia z zakresu rozwoju umiejętności miękkich dla kadry średniego
i wyższego szczebla. Jako mówca biznesowy prowadzi prelekcje z wybranej tematyki. Każde wystąpienie to inspiracja o bardzo czytelnym przekazie. Wplatane historie to prawda, przekazana z całym ładunkiem pozytywnych emocji. To spojrzenie w głąb duszy, refleksja i zaproszenie do dialogu.