Renata Świrydczuk
Trener biznesu, Coach, Doradca HR

Jestem trenerem biznesu, coachem i doradcą z 21-letnim doświadczeniem. Pracuję z zarządami, zespołami menedżerów i specjalistów w spółkach produkcyjnych, handlowych oraz usługowych. Prowadzę praktyczne szkolenia, których celem jest zwiększanie świadomości, zdobycie wiedzy, rozwój umiejętności i doskonalenie postawy. Wspieram klientów w usprawnianiu procesów i rozwiązywaniu problemów. Doradzam, w jaki sposób wdrażać zmiany i zwiększać zaangażowanie, odpowiedzialność i samodzielność pracowników. Zajmuję się rozpoznawaniem predyspozycji i oceną potencjału rozwojowego. Korzystam między innymi z modelu zachowań Extended DISC® oraz autorskich metod diagnostycznych. Jestem również asesorem w projektach ocen kompetencji. W ciągu ostatnich 16 lat zrealizowałam ponad 90 menedżerskich coachingów indywidualnych. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pełniąc funkcje HR Managera w branży nowych technologii i usług finansowych. W swojej pracy korzystam z wiedzy i sprawdzonych narzędzi z zakresu Analizy Transakcyjnej i Nonviolent Communication. W ramach współpracy z Integra Consulting Poland zrealizowałam ponad 180 projektów rozwoju kompetencji (2500 dni szkoleniowych).

 

Główne obszary mojej specjalizacji:

  • Przywództwo i kompetencje menedżerskie
  • Komunikacja i współpraca w zespole
  • Obsługa klienta
  • Efektywność osobista
  • Rozwiązywanie problemów i budowanie porozumienia

 

Kluczowe projekty

Projekty menedżerskie
Zrealizowałam ponad 80 projektów rozwoju kompetencji menedżerskich, między innymi dla spółek: Amica, Elite Cafe/Strauss Cafe, Gedia Poland, Homag Machinery, Keiper Polska, Litex Promo, Mexichem Shared Services Europe, Mondi, Nestle, PSI Produkty i Systemy Informatyczne, Smurfirt Kappa. Koordynowałam i prowadziłam Akademie Menedżerskie obejmujące ocenę potencjału rozwojowego menedżerów, cykle warsztatów i treningów, coachingi indywidualne i zespołowe. Celem był rozwój kompetencji zarządzania strategicznego, organizowania i planowania pracy zespołu, budowania synergicznych zespołów, delegowania, motywowania, udzielania informacji zwrotnych, kontrolowania, oceniania i egzekwowania. Projekty menedżerskie wspierały również rozwój takich kompetencji jak: przezwyciężanie dysfunkcji pracy zespołowej, coachingowy styl zarządzania, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

Projekty rozwoju kompetencji komunikacji i współpracy
Zrealizowałam ponad 40 projektów doskonalenia kompetencji komunikacji i współpracy między innymi dla spółek: Allegro, Amica, Aquanet, CAT LC Polska, GATX Rail Poland, Kuhn Maszyny Rolnicze, Lech Poznań, WIKA Polska, Wydawnictwo LektorKlett. Projekty wspierały rozwój precyzyjnego przekazywania i zbierania informacji, uważnego słuchania, budowania partnerskiego stylu komunikacji, asertywnej postawy, komunikacji bez przemocy słownej, budowania porozumienia w sytuacjach konfliktowych. W ramach Akademii Współpracy wspierałam klientów w rozwoju efektywnych i synergicznych zespołów, ustalaniu zasad współpracy, rozpoznawaniu i  przezwyciężaniu dysfunkcji pracy zespołowej, integrowaniu zespołów i budowaniu w nich zaufania. Prowadziłam również zajęcia z komunikacji budującej porozumienie w oparciu o Non Violent Communication, a także z praktycznego wykorzystania Analizy Transakcyjnej w budowaniu relacji.

Projekty rozwoju kompetencji obsługi klienta
Zrealizowałam ponad 30 projektów rozwoju obsługi klienta na różnych etapach procesu między innymi dla spółek: Aquanet, BCC/SNP, Bemo Motors, Ensinger Polska, INEA, Intermoda, Leroy Merlin Polska, Perschmann, Stena Line Polska. Szkolenia dotyczyły wypracowania standardów obsługi klienta, budowania relacji i zaufania, rozpoznawania potrzeb klienta, codziennej obsługi klienta, podejmowania działań wspierających sprzedaż, reagowania na obiekcje i zastrzeżenia klienta, odpowiadania na reklamacje. Pracowałam z zespołami odpowiedzialnymi za bezpośrednią i telefoniczną obsługę klienta, jak również z doradcami technicznymi i handlowcami. Dla tych zespołów prowadziłam również zajęcia z radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wymagających budowania porozumienia z klientem.

Projekty rozwoju kompetencji osobistych
Zrealizowałam ponad 30 projektów rozwoju kompetencji osobistych dla menedżerów, liderów i specjalistów między innymi spółek: Adama Polska, Allegro, Arvato, Edica, Electrolux, Hochland Polska, Maspex, Rödl & Partner, Żywiec Zdrój. Działania obejmowały doskonalenie kompetencji planowania i organizacji pracy własnej, nawyków skutecznego działania, zarządzania priorytetami, otwartości na zmiany, radzenia sobie ze stresem, inteligencji emocjonalnej, wzmacniania postawy asertywnej. Efekt rozwoju w wielu przypadkach został wzmocniony realizacją coachingów indywidualnych, co w znacznym stopniu pomogło klientom we wdrożeniu zmian i zwiększeniu motywacji własnej.

Coachingi menedżerskie
Zrealizowałam ponad 90 sesji coachingu indywidulanego między innymi dla menedżerów spółek: Amica, Aquanet,  Mondi, Lajkonik, PSI Produkty i Systemy Informatyczne, Storteboom Hamrol, Wika Polska, Zakłady Tłuszczowe Kruszwica. W pracy coacha wspierałam moich klientów w uważnym obserwowaniu i słuchaniu (siebie i innych), zwiększaniu świadomości własnych zachowań – ich przyczyn i skutków, zmianie przekonań, odkrywaniu potencjału, rozpoznawaniu i wyrażaniu emocji oraz potrzeb, poszukiwaniu dobrych rozwiązań, budowaniu poczucia wartości i własnego autorytetu, wzmacnianiu asertywnej postawy, rozwijaniu kompetencji menedżerskich, zwiększaniu własnej motywacji i satysfakcji z pracy.


Kluczowi klienci:

Allegro, Amica, Aquanet, BCC/SNP, Bank Gospodarki Żywnościowej, Bank Ochrony Środowiska, Bemo Motors, CAT LC Polska, Concordia, Electrolux, Elite Cafe/ Strauss Cafe Poland, ENSINGER Polska, GATX Rail Poland, Gedia Poland, Grant Thornton Frąckowiak, Grupa Żywiec, Henkel Group, Hochland Polska, Homag Machinery, INEA, Keiper Polska, KGHM Polska Miedź, KUHN Maszyny Rolnicze, Lech Poznań, MAN – STAR TRUCKS, MAN Bus, Mexichem Shared Services Europe,  Philips Lighting Poland, Shared Services Europe, Storteboom Hamrol, Mondi Świecie, Narodowy Bank Polski, Nestle, Netbox, Państwowe Porty Lotnicze, Smurfit Kappa, Swedwood Poland, TU Allianz Życie Polska, Uniwersytet A. Mickiewicza, UpGreat Systemy Komputerowe, Telzas, Volkswagen Poznań, WIKA Polska, Wydawnictwo LektorKlett, Zakłady Tłuszczowe Kruszwica, ZETO.

Renata Świrydczuk