Renata Świrydczuk
Doradca HR, Trener, Coach, Psycholog

Doświadczenie zawodowe:
praktyk z 15-letnim doświadczeniem w szkoleniu pracowników i menedżerów, doradca personalny. Jako trener biznesu pracuje od 1998 roku. Zna rzeczywistość organizacji „od środka” – pracowała w branży usług finansowych i nowych technologii. Pełniła funkcję HR menedżera w trzech spółkach. Od roku 2003 prowadzi coachingi. Posiada doświadczenie w przygotowaniu i realizacji złożonych projektów badania i rozwoju kompetencji pracowników. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń indywidualnych i zespołowych, warsztatów oraz treni ngów i outdooru. W swojej pracy wykorzystuje metody assessment i development center. Przy dużych projektach pełni funkcję koordynatora merytorycznego. Pomaga organizacjom zwiększać skuteczność i sprawność funkcjonowania zespołów. Ma doświadczenie we współpracy z firmami produkcyjnymi, usługowymi i handlowymi. Inspiruje ludzi do zmiany, jaką jest rozwój. Prowadzi praktyczne zajęcia ze studentami UAM. W pracy wykorzystuje interaktywne metody uczenia poprzez doświadczanie, wyciąganie wniosków, planowanie i wprowadzanie zmian. Po 15 latach intensywnych doświadczeń zawodowych, coraz wyraźniej dostrzega sens swojej pracy. Inspirują ją trudne sytuacje i możliwości.Specjalizacja:
praktyczne szkolenia dla kadry menedżerskiej doskonalące kompetencje kierownicze oraz dla handlowców w zakresie rozwijania umiejętności obsługi klienta i sprzedaży. Prowadzi szkolenia rozwoju osobistego, inspiruje ludzi do zmian. Jest autorką i realizatorką kompleksowych programów rozwoju kompetencji komunikowania się, motywowania i zespołowej realizacji celów w organizacjach. Moderuje pracę zespołów zadaniowych. Doradza firmom, w jaki sposób wdrażać narzędzia HR. Zajmuje się coachingiem dla kadry zarządzającej w zakresie organizacji pracy i zwiększania własnej efektywności.

Renata Świrydczuk