Sławomir Pawlak
konsultant lean

Wieloletnie doświadczenie w dziale jakości i doskonalenia procesów produkcyjnych doprowadziło go do pozycji jednego z najlepszych trenerów z zakresu wbudowania jakości w procesy produkcyjne. Perfekcjonista w efektywnym zarządzaniu produkcji oraz standaryzacji. Wszystko to wspiera kreowaniem kultury ciągłego doskonalenia dzięki rozwojowi cech przywódczych na wszystkich poziomach zarządzania. Specjalista z obszarów administracyjnych i biurowych.

Specjalizacje:

  • Lean Office, Lean Administration i Lean Manufacturing
  • Shopfloor Management i Problem Solving na wszystkich szczeblach organizacyjnych
  • Lean Leadership i kompetencje miękkie dla kadry zarządzającej
avatar