Waldemar Woźniak
Konsultant, trener, biznesu, inżynier

Konsultant, trener biznesu, inżynier z ponad 20-letnim stażem. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami, usprawnianiu procesów pracy, prognozowaniu gospodarczym oraz analizie strategicznej przedsiębiorstw. W tym celu wykorzystuje wiedzęz zakresu kontrolingu, rachunku kosztów, rachunku inwestycyjnego oraz normowania czasu pracy. Obecnie jest adiunktem w Instytucie Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz prowadzi zajęcia w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp. Dodatkowo pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych, promującej i wspierającej proinnowacyjną działalność gospodarczą zarówno pojedynczych podmiotów gospodarczych jak również dużych, średnich i małych przedsiębiorstw. Ściśle współpracuje z Technicznym Uniwersytetem w Cottbus (Niemcy) oraz Wyższą Szkołą Techniczną w Wuerzburgu (Niemcy).

waldemar woźniak Integra