Fundusze unijne Fundusze unijne
Integra Integra Integra Kliknij, aby przejsć dalej
Kliknij, aby przejsć dalej
  • Kontrast

Trenerzy wewnętrzni – Twoja przewaga nad konkurencją

Udostępnij artykuł

Trenerzy wewnętrzni – Twoja przewaga nad konkurencją

Jak powiedział Arie de Geus, wieloletni dyrektor biznesowy i teoretyk biznesu, szef Grupy Planowania Strategicznego Royal Dutch Schell – Zdolność uczenia się szybciej od swojej konkurencji może być jedyną długotrwałą przewagą, jaką nad nią posiadasz. W jaki sposób wzmocnić tę umiejętność w nowoczesnych organizacjach?

Wyposaż swoich pracowników w wiedzę i umiejętności

Dziś w wielu organizacjach podejmuje się szereg działań mających na celu podniesienie efektywności, poprawę jakości, utrzymania czy zdobywania nowych klientów oraz zwiększenie produkcji. Jednym ze sposobów na realizację tych celów jest wyposażanie swoich pracowników w wiedzę, rozwijanie ich umiejętności. Można to realizować na wiele różnych sposobów, na przykład poprzez udział pracowników w szkoleniach zewnętrznych, wprowadzanie systemów ocen nastawionych na rozwój kompetencji, wprowadzenie efektywnych systemów motywacyjnych, rozwijanie współpracy czy też nastawienie na wewnątrzorganizacyjne uczenie się. Czasami realizuje się te działania równolegle, czasami wybiera się jedno z nich jako kluczowe. Coraz więcej organizacji decyduje się również na szkolenia wewnętrzne, które prowadzą pracownicy.

2.

Decyzja, aby w ten sposób realizować szkolenia w firmie, niesie ze sobą wiele korzyści, takich jak: wykorzystanie potencjału osób z największą wiedzą i umiejętnościami w danej dziedzinie, realizowanie szkoleń na czas, tzn. wówczas, kiedy są najbardziej potrzebne, bez konieczności czekania. Ponadto trenerzy-pracownicy świetnie znają organizację, w związku z tym szkolenia przez nich prowadzone mają szansę być szkoleniami „szytymi na miarę”, bez zbędnych informacji lub też informacji zupełnie nietrafionych w potrzeby.

Jedno „ale”

Jest tylko jedno, ale znaczące ryzyko tego rozwiązania. Mianowicie nie wszyscy świetni specjaliści potrafią uczyć. Nie wiedzą, jakie metody są najbardziej skuteczne, nieraz trudno im ocenić, jaką ilość wiedzy mogą przekazać jednorazowo, jak dotrzeć do każdego z uczestników, jak poradzić sobie w trudnej sytuacji. W związku z tym „rzucenie pracownika na głęboką wodę” i zaproponowanie mu prowadzenia szkoleń bez przygotowania może skończyć się fiaskiem – zarówno on sam zniechęci się do takiej pracy, jak i uczestnicy jego zajęć zniechęcą się do szkoleń.

Szkolenia dla trenerów wewnętrznych

Aby jak najpełniej wykorzystać wewnętrzne zasoby firmy, aby stworzyć grupę pracowników – trenerów wewnętrznych, którzy będę skutecznie realizować szkolenia – niezbędne jest wyposażenie ich w kluczowe kompetencje do prowadzenia szkoleń, a dzięki temu do podnoszenia kompetencji pozostałych pracowników i zwiększania efektywności działania firmy.


Y6A8767-768x512

Mając na uwadze to, że wiedza merytoryczna trenera na temat produktu, usługi, czy procesu pracy jest warunkiem niezbędnym, ale niewystarczającym do nauczenia uczestników szkolenia wykorzystywania jej w praktyce, potrzebny jest warsztat pracy trenera oraz budowanie postawy sprzyjającej efektywnej pracy z grupą.

Czego podczas szkoleń zewnętrznych mogą nauczyć się trenerzy wewnętrzni? M.in.:

Praktyczne wzmocnienie kompetencji pozwoli trenerom wewnętrznym nabrać pewności siebie, przećwiczyć w bezpiecznych warunkach prowadzenie szkoleń, sprawdzić, jak sobie radzą ze stresem, publicznością, czy potrafią przekazać wiedzę w sposób atrakcyjny i zapamiętywalny dla odbiorców.

Dlaczego warto dbać o rozwój trenerów wewnętrznych? Szkolenia dla trenerów wewnętrznych są najskuteczniejszym sposobem, aby zadbać o aktualność ich wiedzy. To również najlepsze działanie, dzięki któremu poznają nowe narzędzia, znajdą inspirację, rozwiną kreatywność, a także skonfrontują swoje metody pracy z metodami innych trenerów.

Trener wewnętrzny czy zewnętrzny? Oto jest pytanie!

Wiesz już, jak wzmocnić zespół trenerów wewnętrznych, jednak wciąż z tyłu głowy krąży Ci pytanie, czy na pewno realizacja szkoleń wewnętrznych jest dobrym pomysłem?

Wszystko zależy od potrzeb organizacji i zakresu szkoleń. W idealnej sytuacji działania trenerów wewnętrznych i zewnętrznych wzajemnie się wspierają. I tak, szkolenia realizowane przez trenerów wewnętrznych najlepiej, aby miały charakter ciągły i wpływały na utrzymanie jak najwyższych standardów pracy, procedur etc. Z kolei po pomoc w postaci szkoleń zewnętrznych najlepiej sięgać w sytuacjach wyjątkowych dla danej organizacji. Jakie to sytuacje? Kryzys, potrzeba obiektywnego spojrzenia z zewnątrz, szczególny zakres tematyczny, którego merytorycznie nie są w stanie zabezpieczyć trenerzy wewnętrzni.

Dobry trener, czyli jaki?

Kto w organizacji będzie najlepszym trenerem? Czy proponować objęcie tej roli „najlepszym” w danej dziedzinie czy tym, którzy chcą uczyć innych? Czy dać propozycję wybranym z góry osobom, czy raczej zadać pytanie wszystkim? Z pewnością do najlepszych praktyk należy:

W przypadku prośby o zgłaszanie się chętnych istnieją dwa główne zagrożenia – pierwsze, że zgłosi się za dużo osób, drugie, że nie zgłosi się nikt. W pierwszym wypadku można dokonać wyboru na podstawie wyboru dodatkowych kryteriów i jasno zakomunikować to wszystkim chętnym, ewentualnie przedstawiając odrzuconym perspektywę dalszych działań w tym obszarze (np. powiększanie grupy trenerów itp.). W drugim wypadku szef projektu z kierownikiem danego działu może wystąpić do kilku osób z bezpośrednią propozycją (poznać/ rozwiać ewentualne obiekcje, jeszcze raz przedstawić korzyści).


3-768x512

Na co zwrócić uwagę w przypadku ostatecznego wyboru trenera wewnętrznego? Idealna osoba to nie tylko pracownik wyróżniający się wiedzą merytoryczną w danej dziedzinie. To także osoba, która powinna być:

Dostrzegasz takie osoby w swojej organizacji? Najwyższy czas wykorzystać ich potencjał!