Trenerzy

Posiadamy zespół ponad 35 wykwalifikowanych trenerów-coachów, wyróżniających się na rynku wiedzą specjalistyczną oraz doświadczeniem w zakresie prowadzania i uczestniczenia w wieloetapowych projektach rozwojowych. Trenerzy współpracujący z nami nie tylko implementują wiedzę w procesie szkoleniowym, ale również biorą czynny udział w rozwoju marek naszych klientów poprzez rekomendację i utożsamianie się z daną marką. Ich rola wykracza daleko poza kompetencje trenerskie.